Forskningsprosjekter

Forskning som utgår fra ReKS har som mål å øke kunnskap og forståelse for smerte, samt utredning og behandling av ulike smertetilstander. Kompetansetjenesten hjelper til med, initierer og utfører forskning ved egen klinikk, og i samarbeid med forskere og klinikere ved andre institusjoner i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Data fra OUS smerteregister blir brukt i forsknings- og kvalitetsprosjekter som utgår fra ReKS.

På denne siden finner du informasjon om planlagte, pågående og avsluttede prosjekter i regi av ReKS.

FULLFØRTE PROSJEKTER


IEQ - oversettelse av spørreskjema om urettferdighet

ReKS har oversatt skjemaet IEQ, som kartlegger opplevelse av urettferdighet hos personer med ulike smertetilstander. IEQ er laget av professor Michael Sullivan ved McGill University i Canada. Vi brukte ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema. Den norske versjonen av IEQ er gjennomgått en lingvistisk validering, men er enda ikke undersøkt for validitet og reliabilitet i et norsk pasientutvalg. Dette arbeidet er påbegynt i regi av OUS smerteregister.

Prosjektinformasjon: Rapport fra oversettelsesprosessen.

ReKS modifiserte metode for oversettelse av spørreskjema

 ReKS modifiserte metodebeskrivelse følger ISPOR metodens rammer. Vi vektlegger at oversettelsesprosessen skal være gjennomførbar i en klinisk setting og for studenter i et master- eller doktorgradsløp.

ReKS-metoden er fritt tilgjengelig, og refereres til som en elektronisk kilde: Ljosaa TM, Jacobsen HB, Granan L-P, Reme SE. ReKS modifiserte metodebeskrivelse for oversettelse av spørreskjema (pdf) (november 2013).

Prosjektinformasjon: ReKS modifiserte oversettelsesprosedyre for spørreskjema og kognitiv debriefing skjema for IEQ
 
IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie

IPS jobbstøtte er en evidensbasert tilnærming for å hjelpe mennesker til å skaffe og beholde lønnet arbeid. Denne pilotstudien vil undersøke pasienterfaringer med IPS jobbstøtte som en integrert del av den tverrfaglige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling, OUS

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En pilotstudie.

PÅBEGYNTE PROSJEKTER

IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En randomisert kontrollert studie

IPS jobbstøtte er en evidensbasert modell for å hjelpe mennesker til å skaffe og beholde lønnet arbeid. Høsten 2015 startet vi opp med en studie for å undersøke effekten av IP jobbstøtte hos pasienter med langvarig smerte. IPS jobbstøtte inngår i studieperioden som en integrert del av den tverrfaglige behandlingen ved Avdeling for smertebehandling.

Prosjektinformasjon: IPS jobbstøtte ved langvarig smerte: En RCT.

Link til IPS hjemmeside.

ACT Villighet og forpliktelse i smertebehandling: En pilotstudie

ACT er en lovende psykologisk behandlingsmetode innen smertebehandling. Denne studien undersøker om ACT er mer effektiv enn tradisjonell psykologisk behandling. Pasienter med smerte blir tilfeldig fordelt til å motta en av behandlingsmetodene. Vi tror at pasienter som får ACT behandling får en bedre livskvalitet, mindre psykologisk ubehag og lavere smerteintensitet.

Prosjektinformasjon: ACT villighet og forpliktelse i smertebehandling: En pilotstudie

Hjernetrim mot smertetåke

Hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker kan være en betydelig begrensning i hverdagen hos personer med nevropatisk smerte. I denne studien får deltakerne blant annet prøve et treningsprogram for å få bedre hukommelse og konsentrasjon. Interessert i å delta? Vi rekrutterer personer med langvarige smerter, så ta kontakt med Henrik Børsting Jacobsen hvis du vil høre mer om denne studien: henrik.borsting@gmail.com

Prosjektinformasjon: Hjernetrim mot smertetåke

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.