HELSENORGE
BIlde av alkohol og piller

Rusmiddelforskning

Seksjon for rusmiddelforskning har som formål å (frem)skaffe ny kunnskap om alkohol- og rusmiddelbruk som risikofaktorer for tidlig død, akutt sykdom og skader. Vi studerer virkningsmekanismer, metabolisme, samt kort- og langtidseffekter ved hjelp av studier med forsøksdyr, forsøkspersoner og data fra helseregistre. Foto: Shutterstock

Fant du det du lette etter?