Helsenorge

Rusmiddelforskning

Seksjon for rusmiddelforskning har som formål å (frem)skaffe ny kunnskap om alkohol- og rusmiddelbruk som risikofaktorer for tidlig død, akutt sykdom og skader. Vi studerer virkningsmekanisme, metabolisme, samt kort- og langtidseffekter av rusmidler og legemidler med ruspotensiale. Vi utfører kontinuerlig metodeutvikling for effektiv mengdebestemmelse av nye rusmidler og rusmiddelmarkører. Prosjektene våre benytter seg av ulike kombinasjoner av forsøksdyrstudier, molekylærbiologiske metoder, kjemisk analyse, bruk av helseregistre, rusmiddelkartlegging vha. biologiske prøver og humane studier. Foto: Shutterstock

Fant du det du lette etter?