Seksjon for rusmiddelforskning

Bruk av alkohol og rusmidler er risikofaktorer for sykdom og tidlig død og har store konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet. Vi trenger mer kunnskap på dette området for å kunne forebygge og redusere de skadelige effektene.

Rusmiddelforskning

Seksjon for rusmiddelforskning

Våre hovedmål er å fremskaffe mer kunnskap om alkohol- og rusmiddelbruk som risikofaktorer for tidlig død, akutt sykdom og skader. Videre studerer vi grunnleggende virkningsmekanismer av rusmidler og driver kontinuerlig metodeutvikling for å utvikle relevante og effektive analysemetoder.

Vi fremskaffer ny og viktig kunnskap på rusmiddelfeltet ved å kombinere bruk av biologiske prøver hvor det kan gjøres analyse av ulike stoffer, som rusmidler, nevrotransmittere, stresshormoner og markører, med epidemiologiske, nevrobiologiske og rettstoksikologiske studier.

Prosjektene benytter seg i varierende grad av kombinasjoner av kunnskap fra dyreforsøk, analytikk, helseregistre, kartleggingsprosjekter og humane studier.

Prosjekter

  • Farmakodynamikk og farmakokinetikk hos gnagere ved eksponering for heroin, metadon, buprenorfin, nye psykoaktive stoffer, og lignende.
  • Effekter på avkom hos gnagere etter eksponering av metadon og buprenorfin i fosterlivet
  • Interaksjon med heroins farmakodynamikk og farmakokinetikk ved bruk av antistoffer («heroin-vaksine»), antagonister og enzymmodulatorer
  • Forekomst av rusmisbruk i ulike populasjoner
  • Effekt av rusmiddelbruk og alkohol på dødelighet, akutt sykdom og skader
  • Forekomst av alkohol og rusmidler i veitrafikken og i forbindelse med trafikkulykker
  • Overdosedødsfall
  • Utvikling og forbedring av analytiske metoder for rusmidler, biologiske markører, nye psykoaktive stoffer, neurotransmittere og lignende, samt utvikle metoder for bruk av alternative prøvetakingsmateriale

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 30 10
mandag - fredag 08.00-15.00
Seksjonsleder Vigdis Vindenes: 23 01 30 40
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for rettsmedisinske fag

Seksjon for rusmiddelforskning

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Fant du det du lette etter?