Seksjon for rusmiddelforskning

Avdeling for rettsmedisinske fag er fra 1.1.2017 overført til Oslo universitetssykehus.

Seksjon for rusmiddelforskning har bla. som oppgave å frembringe ny kunnskap som kan brukes i arbeid med å bedre forebygging, diagnostikk og behandling av rusmiddelbruk slik at forekomsten av skadelige effekter og død reduseres.

Les mer om Seksjon for rusmiddelforskning

Seksjon for rusmiddelforskning

Seksjonen har en rekke prosjekter innen både eksperimentell rusmiddeltoksikologisk forskning og rusmiddelepidemiologi, og jobber med analytisk metodeutvikling.

Nevrotoksikologi


I prosjektene innen nevrotoksikologi er målet å forstå de biologiske mekanismene for hvordan etablerte rusmidler, for ekesmpel heroin og nye psykoaktive stoffer (NPS) fører til rus, avhengighet og ulike skader på hjernen. Vi studerer også hvordan prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin (legemidler som brukes for å behandle heroinavhengighet) påvirker nevronal utvikling og funksjon. Prekliniske atferdsmodeller, ulike eksperimentelle metoder og biokjemiske analyser står sentralt i dette arbeidet.

Metodeutvikling og analyser


De bioanalytiske metodeutviklingsprosjektene har som mål å lage kromatografiske metoder for analyse av rusmidler, legemidler, nevrotransmittere eller andre stoffer, i ulike biologiske medier. Avdelingen har fokus på utradisjonelle biologiske medier slik som spytt, analyse av nye psykoaktive stoffer og å ta i bruk nye analytiske teknikker. Metodene benyttes i nevrotoksikologiske og epidemiologiske prosjekter, til rettstoksikologisk analyse, for å få frem kunnskap om eliminasjon av stoffer, stoffkonsentrasjoner i ulike medier eller forekomster av nye rusmidler.

Rusmiddelepidemiologi


Prosjektene innen rusmiddelepidemiologi fokuserer på helsemessige konsekvenser av rusbruk gjennom ulike prosjekter. Avdelingen har spesielt fokus på rus og trafikkulykker, rus og somatisk sykdom, skader og overdoser. Vi samarbeider med sykehus, politi, Statens vegvesen og andre aktører. Avdelingen har også internasjonale prosjekter, med et særlig fokus på rus og ulykker i Russland og lav- og mellominntektsland.

Kontakt

Telefon
23 01 30 10
mandag - fredag 08.00-15.00
Avdelingsdirektør Vigdis Vindenes: 21 07 78 87
E-post
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.