HELSENORGE

Seksjon for rusmiddelforskning

Bruk av alkohol og rusmidler er risikofaktorer for sykdom og tidlig død og har store konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet. Vi trenger mer kunnskap på dette området for å kunne forebygge og redusere de skadelige effektene.

NYHETER FRA avdelingen

ARTIKLER FRA avdelingen

Fant du det du lette etter?