HELSENORGE

Nettverk for klinikere med interesse for anabole steroider

Å behandle helseskader og avhengighet etter bruk av anabole steroider er oppgaver ikke alle klinikere har like god erfaring med. Et nasjonalt nettverk skal hjelpe klinikere å utveksle kunnskap og erfaringer på kryss og tvers av landet.

Nettverket for klinikere med interesse for anabole steroider

I 2013 ble ansvaret for behandling av brukere av anabole steroider med helseproblemer tildelt enheter for behandling av rus- og avhengighetslidelser, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Steroideprosjektet ble opprettet like etterpå, for å sikre brukere og pårørende i hele Norge et godt og tilgjengelig behandlingstilbud. En avgjørende del av den prosessen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom klinikerne som utfører behandlingen. Hva er virksomt, hvilke utfordringer støter de på, hvilke erfaringer kan de dele med andre klinikere og med oss i Steroideprosjektet?

Årlige møter

I 2018 opprettet Steroideprosjektet et nasjonalt klinisk nettverk for å samle klinikere som har erfaring med å behandle denne pasientgruppen, eller som ønsker å lære mer om tematikken. Målet med et slikt nettverk er at vi sammen kan bidra til at kompetansen økes lokalt og nasjonalt ved å dele erfaringer og å lære av hverandre. Målet har vært å tilby medlemmer en samling i Oslo en gang i året. Dette fikk vi gjennomført i 2018 og 2019, deretter satte Covid 19 en stopper for videre møter. Neste samling for nettverket blir 22. september 2022. Program og lenke for påmelding finner du under. Nettverksmøtene skal bidra til å øke faglig kompetanse gjennom foredrag og diskusjoner, oppdatering på ny forskning, og gruppediskusjoner. I tillegg til tilbud om nettverksmøter, får du som medlem tilsendt mailer noen ganger i året med diverse relevant informasjon om hva som er nytt på feltet.

Behandler flere pasienter

87 klinikere fra alle helseregioner og nesten alle helseforetak samt flere av de private avtalepartene rundt om i landet, er med i dette nettverket. Deltakerne har varierende yrkesbakgrunn; fra sykepleiere, leger, psykologer til sosialfaglig utdannede.  Dette legger grunnlag for en tverrfaglig erfaringsutveksling. Mellom den første og den andre nettverkssamlingen fikk svært mange flere erfaring med behandling av pasientgruppen. Om det skyldes at tjenestene kartlegger bruk av anabole steroider bedre, eller om antallet pasienter som henvises øker, er ikke sikkert, men det viser uansett behovet for et slikt nettverk. Steroideprosjektet opplever at flere og flere brukere av anabole steroider nå vet om behandlingstilbudet, og det er en stadig økning av henvendelser fra brukere som ønsker veiledning.

​Er du kliniker og har erfaring med, eller tror du vil komme til å få erfaring med, behandling av denne pasientgruppen? Da vil vi gjerne ha deg med i nettverket. Ta kontakt ved å sende oss en mail til: steroider@ous-hf.no. Hit kan du også sende mail om du har andre spørsmål.Fant du det du lette etter?