Media

Medievakt

992 16 550
medievakt@oslo-universitetssykehus.no

Velkommen til medieteamet hos Oslo universitetssykehus. Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets medievakt på telefon 99 21 65 50 eller på e-post: medievakt@ous-hf.no  (ikke SMS).

Se sentral informasjon på vår beredskapsside, som har et eget avsnitt til mediene

Viktig om hastehenvendelse

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister.

Etter kontortid er ikke medievakten til stede på sykehuset. Derfor bør mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, fortrinnsvis skje i kontortiden (08:00-16:00).

For mediehenvendelser som haster, eller forventes besvart utenfor ordinær kontortid, må du ringe medievaktens nummer 992 16 550. Telefonen kan være viderekoblet, vi anbefaler derfor ikke å sende SMS. 

Medievaktene ved OUS

Dette er medievaktteamet ved Oslo universitetssykehus

Vakthavende medievakt kan treffes på 992 16 550. Se informasjon over.

Anders Bayer

Anders Bayer
Mobil 928 04 166 / Kontor 23 02 60 52
E-post: anders.bayer@ous-hf.no

Ivar Greiner

Ivar Greiner
Mobil 909 71 417
E-post: ivar.greiner@ous-hf.no

Hedda Holth

Hedda Holth
Mobil 901 44 941
E-post: hedda.holth@ous-hf.no

Vibeke Eilertsen

Vibeke Kaasi
Mobil 905 98 867
E-post: vibeil@ous-hf.no

Hvem uttaler seg?

Medievakten ved Oslo universitetssykehus er et naturlig startpunkt for mange journalister som ønsker informasjon om sykehuset, innspill fra fagfolk eller kommentarer fra ledelsen. Vårt mål er et åpent sykehus, og medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe medias representanter med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets ansatte. 

Ansvar og beslutningsmyndighet i en sak gir informasjonsansvar

 • Spørsmål om overordnet styring, strategi, politikk eller økonomi behandles og besvares i sykehusets ledelse, enten av administrerende direktør eller en i direktørens stab. Det samme gjelder generelle spørsmål av helsefaglig karakter som omfatter flere klinikker.

 • Faglige spørsmål som avgjøres i klinikkene eller avdelingene besvares av respektiv klinikk- eller avdelingsleder eller den det delegeres til.

 • Oslo universitetssykehus har lang rekke medisinske eksperter som uttaler seg om generelle medisinske spørsmål.

Meldinger om personskader

Oslo universitetssykehus gir ikke lenger opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker.

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi kan derfor ikke gi ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.

Meldinger om uønskede hendelser

Ved Oslo universitetssykehus registrerer vi fortløpende uønskede hendelser som oppstår. Dette omfatter hendelser med betydelig skade/død, hendelser med moderat, mindre eller ingen konsekvens, samt andre driftsavvik.

Gå til siden for uønskede hendelser

Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer om og søk i offentlig postjournal

Styret og ledelsen

Les mer om styret og styresaker

Se oversikten over ledere ved Oslo universitetssykehus

Visuell profil, logo og navnebruk

Profilmanualen til Oslo universitetssykehus følger overordnede nasjonale og regionale retningslinjer. Manualen skal brukes av alle ansatte ved Oslo universitetssykehus. Den skal også brukes av byråer, trykkerier og andre samarbeidspartnere.

Les mer om vår visuelle profil

Navnebruk

Sykehusets navn er Oslo universitetssykehus, og forkortes OUS.

Vi befinner oss på 70 ulike adresser på Østlandet. Hver av de ni klinikkene i Oslo universitetssykehus består av ansatte fra alle de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Som hovedregel skal sykehuset kun omtales som Oslo universitetssykehus, eventuelt med navn på klinikk og/eller avdeling i tillegg.

Dersom geografisk beliggenhet er et sentralt poeng i saken, kan gamle sykehusnavn brukes. Pasienter får opplyst gammelt sykehusnavn i innkallingen, slik at de enkelt finner frem. 

Fotografering og filming

Oslo universitetssykehus ønsker å legge forholdene til rette for medienes arbeid, også når det gjelder film og foto. Samtidig skal fotografering og filming alltid gjennomføres på en slik måte at det sikrer pasientenes og ansattes personvern. Forespørsler om fotografering skal i gå via medievakten, se telefonnummer over. All fotografering, filming og tv-opptak på sengeposter, poliklinikker, venteplasser og lignende skal godkjennes av klinikkleder.

Pasienter og pårørende som skal filmes eller fotograferes, skal gi sitt samtykke overfor sykehuset. I noen tilfeller må også fotografer signere taushetserklæring. For barn og pasienter som ikke er i stand til å ivareta egen interesser, må det innhentes samtykke fra foresatte/verge.

Les retningslinjen om fotografering og filming i eHåndboka

Sosiale medier

Oslo universitetssykehus bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper: pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen.

Les mer om sykehuset bruk av sosiale medier

Kommunikasjonsstaben

Kontakt Kommunikasjonsstaben

Nyheter

 • 02.07.2020
  15 millioner kroner til operasjonsplanlegging

  Sykehuset har fått 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å etablere et innovasjonspartnerskap som skal utvikle nytt system for operasjonslogistikk og planlegging.

 • 01.07.2020
  Nye retningslinjer for karantene og testing

  1.juli kom det nye retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet som gjør at sykehuset nå endrer sine retningslinjer for testing og karanteneplikt.

 • Illustrasjonsfoto av pc og mail.
  29.06.2020
  Fra postkasse til skjerm – «brevprosjektet» inn i drift

  Før fikk pasientene et brev i posten fra sykehuset. Nå får de et «pling» i telefonen per sms eller e-post sekunder etter at brevet er sendt fra sykehuset.

 • Anja Heland Smeland, Cathrine Iversen og Aase Mette Braathen
  24.06.2020
  Lystgassentusiastene på OUS

  Etter at Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, RH, ble tildelt Innovasjonsprisen for Livopanbehandling (lystgass) i 2019, har lysten til å bruke dette på flere steder i sykehuset øket.

 • 22.06.2020
  Sykehus i endring med smarte pasientmøter

  Hva får du hvis du setter legen og pasienten foran hver sin PC og lar dem snakke sammen mens pasienten er hjemme? Svar: et smartere sykehus med moderne løsninger!

 • Foto av Fredrik Müller som sjekker antall positive korona-prøver
  10.06.2020
  Nå dobles testkapasiteten

  På det meste analyserte de ansatte 1200 coronatester hvert døgn. Skulle det komme en ny smittetopp, kan de analysere 16.000 prøver i døgnet.

 • 09.06.2020
  Nå kan du motta innkallingsbrev digitalt fra Oslo universitetssykehus

  Med tradisjonell post tar det tid fra et brev sendes ut og til vi har det i postkassen vår. I tillegg får vi sjeldnere enn før levert post hjem i postkassene. Med digitale brev får du posten direkte i «Min helse» på helsenorge.no, eller i d...

 • Illustrasjonsfoto av en eldre pasient med en lege.
  09.06.2020
  «Hva er viktig for deg?»-dagen på en ortopedisk sengepost

  Med covid-19 blir årets markering av «Hva er viktig for deg?»-dagen mindre synlig enn i fjor. Likevel, prinsippene bak dagen vil pasientene merke, som på ortopedisk sengepost 1, Ortopedisk klinikk.

 • 09.06.2020
  OUS markerer «Hva er viktig for deg?»- dagen

  9. juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen. Ved å spørre pasientene om hva som er viktig for dem, løfter vi pasientenes stemme og deres ønsker. Les brukerutvalgets hilsen i eget avsnitt under.

 • 02.06.2020
  Kan blod fra tidligere koronasyke bli medisin?

  I en ny observasjonsstudie vil Oslo universitetssykehus (OUS) teste effekten av såkalt rekonvalesensplasma (en del av blodet til tidligere koronasyke) som behandling ved covid-19.

 • Bilde av nettside for postjournal
  19.05.2020
  OUS beklager publisering av personnummer og navn i postlister

  Oslo universitetssykehus ble fredag og lørdag gjort oppmerksom på nærmere 275 tilfeller av publisering av personnummer og/eller pasientnavn i sykehusets offentlige postliste på nett i løpet av de siste tre årene.

 • ”For Clinical Trial Use Only” - Remdesivir
  02.05.2020
  Lovende resultater om Remdesivir, men vi trenger ytterligere data

  Amerikanske National Instituteof Health (NIH) har i en ny studie påvist lovende resultater for legemiddelet Remdesivir, som behandling mot koronaviruset. – Det er positivt at vi får lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere, si...

 • 16.04.2020
  Oslo universitetssykehus går fra gul til grønn beredskap

  Oslo universitetssykehus går 16. april fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • Illustrasjonsbilde av mann som holder et nettbrett.
  15.04.2020
  Forskningsprosjekt om Covid-19 og reaksjoner i befolkningen

  OUS-studien, Covid-19 og reaksjoner i befolkningen, undersøker hvordan du og jeg opplever og håndterer livene våre under utbruddet av coronavirus. Alle voksne over 18 år kan delta, uavhengig av bosted.

 • 09.04.2020
  Ta vare på hverandre i en vanskelig tid

  Erfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien. 

 • 09.04.2020
  Trygt å komme på sykehuset

  Oslo universitetssykehus opplever en tydelig nedgang i antallet pasienter som kommer til sykehuset av andre årsaker enn koronasykdom. Men det er trygt å komme hit - også nå, sier sykehusdirektøren.

 • 08.04.2020
  Coronasvar tilgjengelig i Min Journal

  Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS) er opptatt av rask og riktig svarformidling til både rekvirent og pasient.

 • 07.04.2020
  Dypsekvenseringstilbud ved Avdeling for Patologi - Oncomine Childhood Cancer Panel

  I april åpner Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin sitt tilbud for dypsekvensering (HTS) av genmarkører for et bredt utvalg av somatiske kreftformer.  - Dette er et stort fremskritt for å bedre diagnostikktilbudet for so...

 • 02.04.2020
  Kan vi håndtere en viruspandemi og planlegge sykehus – samtidig?

  Også i en normal driftssituasjon vil utviklingsarbeid prioriteres etter akutt og elektiv pasientbehandling. Nå er dette satt på spissen med samfunn og sykehus i beredskap for å håndtere en alvorlig viruspandemi.

 • Foto av Anders Nordby
  01.04.2020
  Vi forbereder oss på å behandle mange syke pasienter på en gang

  Ved å raskt få på plass et minikurs for leger, sykepleiere og andre spesialiteter om Covid-19, har Oslo universitetssykehus rustet seg til å ta imot mange pasienter på en gang. 

 • 31.03.2020
  Forskningsprosjekter relatert til COVID-19 på Oslo universitetssykehus

  Koronaviruset, SARS CoV-2, gir leger og annet helsepersonell hektiske dager i klinikken. Men også forskere har snudd seg rundt. En lang rekke studier knyttet til COVID-19 er planlagt eller igangsatt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Her f...

 • Illustrasjonsfoto
  26.03.2020
  Kom på sykehuset som avtalt

  Alle som har fått en avtale med sykehuset skal komme på sykehuset. Ved Barne- og ungdomsklinikken blir det avbestilt timer, dette bekymrer oss. Vi har innført omfattende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasienter, foreldre...

 • Bilde av intensivseng på OUS
  25.03.2020
  OUS skal koordinere intensivbehandlingen i regionen

  Intensivenhetene på sykehusene i Helse Sør-Øst startet denne uken opp med daglige møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen i forbindelse med korona-pandemien. OUS har fått i oppdrag å lede arbeidet.

 • Illustrasjonsbilde videreutdanning
  24.03.2020
  Videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning blir heldigital i 2021

  OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) utvikler en yrkesrettet og heldigital videreutdanning innen epilepsi og helseveiledning. Videreutdanningen skal bidra til å dekke det økende behovet for epilepsikompetanse i hele landet.

 • Foto fra teltet på Ullevål
  24.03.2020
  Legesjekk før innleggelse

  Nå er det etablert flere mottakssteder for pasienter som må avklares for koronasmitte før de kommer inn i sykehuset. Utenfor Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål har vi nå laget områder der vi kan ta imot pasientene på vei inn i sykehuset.

 • Foto av pasient- og syketransport på Gardermoen
  23.03.2020
  Da 11 fly fra Europa landet en lørdagskveld på Gardermoen

  I løpet av noen hektiske kvelds- og nattetimer lørdag kveld 21. mars mellom 23.00 og 24.00 landet 11 fly med 1.500 passasjerer på Oslo lufthavn fra ulike destinasjoner i Europa. Da kom utfordringene.

 • 17.03.2020
  Psykososial støtte til ansatte i disse koronatider

  Det er mange ansatte som i disse tider sitter i karantene, noen ansatte har fått påvist koronasmitte og alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset er i. For å redusere stress og påkjenninger forsterker derfor sykehuset psykososial st...

 • Bilde av mor og barn
  16.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kvinneklinikken har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

 • 15.03.2020
  Krevende bemanningssituasjon: 14 smittede ansatte og 1081 i karantene

  Per søndag 15. mars er 1081 ansatte ved Oslo universitetssykehus i karantene på grunn av enten nærkontakt med en koronasmittet eller reise i utlandet. 14 ansatte er så langt bekreftet koronasmittet. - Det store antallet ansatte som er smitt...

 • 12.03.2020
  OUS innfører nye tiltak for ansatte

  Alle ansatte med symptomer skal holde seg hjemme. Alle ansatte med symptomer skal testes. Det innføres besøksforbud. Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet.

 • 12.03.2020
  OUS innfører besøksforbud

  For å unngå koronasmitte på sykehuset innfører Oslo universitetssykehus nå besøksforbud.

 • Foto av administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth
  12.03.2020
  Øyeavdelingen ved OUS i drift igjen fra mandag 16.mars

  Etter grundig smittevernarbeid er vi glade for å kunne ha avdelingen i full drift igjen fra mandag 16.mars. Enkelte enheter starter opp allerede på fredag.

 • 10.03.2020
  Verdens søvndag – narkolepsi kan behandles

  På verdens søvndag 13.mars ønsker NevSom at flere med narkolepsi og andre sjeldne søvnsykdommer får skreddersydd behandling som har effekt. Vi vil minne leger og fagpersoner i hele Norge om å bruke retningslinjer.

 • 10.03.2020
  Basale smittevernrutiner - aldri har det vært viktigere

  Nå oppfordres alt vårt helsepersonell til ekstra nøye å følge de basale smittevernsrutinene. Dette for å hindre smitteoverføring fra en pasient til andre pasienter, personale og besøkende.

 • Frank Pettersen er fagansvarlig ved testpoliklinikken
  09.03.2020
  Callsenteret og testpoliklinikken trenger flere folk

  Callsenteret og korona-testpoliklinikken ved OUS trenger flere folk.

 • 06.03.2020
  Til pasienter, pårørende og besøkende: Hjelp oss å begrense koronasmitte i sykehuset

  Ring sykehuset før du kommer hvis du hoster, har feber eller er tungpustet OG tror du kan være coronasmittet. Men - ikke ring 113. Det nummeret er bare for nødssituasjoner.

 • 05.03.2020
  15 ansatte i karantene etter nærkontakt med smittet pårørende

  Oslo universitetssykehus har fått bekreftet at en pårørende til et barn som ble behandlet ved Rikshospitalet 27. og 28. februar har testet positivt på Covid-19 i etterkant av oppholdet.

 • Illustrasjonsfoto
  05.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Oslo universitetssykehus spesielt ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme

 • 04.03.2020
  Testpoliklinikk og callsenter trenger personell

  Det ble i går opprettet en egen testpoliklinikk for coronasmitte på Oslo universitetssykehus. Ansatte oppfordres til å bidra i en egen "ansattpool" både til testpoliklinkken og til callsenteret. Callsenteret håndterer henvendelser fra pasie...

 • foto av bygget
  02.03.2020
  Redusert aktivitet ved Øyeavdelingen 2.-8. mars (uke 10)

  Øyeavdelingen vil i uke 10 (2.-8. mars) kun utføre øyeblikkelig hjelp og noe annen utvalgt aktivitet for å hindre prognosetap (redusert synsevne eller tap av synsevne) hos pasienter.

 • illustrasjonsfigur
  28.02.2020
  Grønn beredskap i forbindelse med korona

  Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth har besluttet grønn beredskap i OUS. ­- En ansatt på Øyeavdelingen har testet positivt for koronavirus. Dette medfører et stort arbeid for å informere pasienter og ansatte med tanke på smitteopp...

 • 20.02.2020
  Oljebad forebygger ikke atopisk eksem

  Mange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matvareallergi. Studien PreventADALL ble startet for å undersøke om oljebad fra to ukers alder og/eller tidlig introduksjon av tilleggsføde kunne forebygge. Resulta...

 • 19.02.2020
  Bortfall av nødnett 18. februar

  Tirsdag formiddag, 18. februar, var tilgangen til nødnettet nede i deler av Østlandsområdet.

 • 18.02.2020
  Samhandlingsmidler 2020

  Her finner du oversikt over satsingsområdene for Samhandlingsmidler 2020 med kriterier, søknadsskjemaet, veileder og tips for utforming av søknad.  

 • 17.02.2020
  Coronavirus

  Vask hendene dine ofte og grundig med såpe og lunkent vann når du har vært ute blant folk.

 • foto av Terje Nærland
  13.02.2020
  Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

  Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på autismeforskning. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus følger opp med betydelige midler til det nye senteret.

 • 16.01.2020
  Bjørn Atle Bjørnbeth blir administrerende direktør ved OUS

  Bjørn Atle Bjørnbeth er tilsatt som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Bjørnbeth tiltrer i stillingen 3. februar 2020. Dette er klart etter torsdagens styremøte.

 • 20.11.2019
  Pasienter med gynekologisk kreft får raskere behandling

  På Oslo universitetssykehus kommer nå pasienter i pakkeforløp for gynekologisk kreft raskere til behandling enn tidligere. De siste pakkeforløpstallene viser en klar forbedring av forløpstidene for livmorhalskreft, livmorkreft og eggstokkreft.

 • En fullsatt sal jubler med henden i været
  12.11.2019
  1 milliard kroner til forskning på muskelskjeletthelse

  Rundt en million nordmenn plages av muskel- og skjelettlidelser. Men det forskes lite innen dette feltet sammenlignet med andre sykdommer. Derfor var det stor jubel på årets Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-kon...

 • Illustrasjonsfoto av barn som får sprøyte av helsepersonell.
  05.11.2019
  OUS markerer Antibiotikauka

  11.-16. november markerer OUS Antibiotikauka med ulike arrangementer. 18. november er den europeiske Antibiotikadagen. Gjennom en rekke tiltak ønsker OUS å synliggjøre behovet for riktig antibiotikabruk for å bremse resistensutvikling.

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?