HELSENORGE
Foto av hovedinngangen på Ullevål sykehus
Ullevål

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus dekker et stort område og har både behandling innenfor somatikk, psykisk helse og rus/avhengighet. Det finnes oversiktskart ved hver inngang til sykehuset som viser hvilke bygg som ligger hvor og hvilke enheter som befinner seg i hvilke bygg.

Fant du det du lette etter?