Øyeavdelingen

Les mer om Øyeavdelingen

Øyeavdelingen

Du finner mer informasjon om koronautbruddet på OUS sin beredskapsside.

---

Øyeavdelingen har en stor poliklinikk, sengepost og egen operasjonsenhet. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer, samt egen PO-enhet.  Hovedmålet for forskning ved avdelingen er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer. Vi har særlig fokus på klinisk forskning med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning – klinikknær laboratorieforskning ved Senter for Øyeforskning.

Avdelingen har vel 60 legeårsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget. Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Vi har tre landsfunksjoner (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional - og ulike regionale funksjoner. Øyeavdelingen ved Ullevål er Norges største Øyeavdeling.

 • Sengepost med 19 senger
 • Operasjonsavdeling/dagkirurgi med i alt 10 operasjonsstuer
 • Poliklinikk fordelt på 2 etasjer med en lang rekke spesilarom for diagnositkk og behandling
 • Forskningsavdeling med hornhinnebank
 • Undervisningsavdeling for medisinstudenter

Øyeavdelingens ulike seksjoner

Øyeavdelingen er delt inn i ulike seksjoner etter ansvarsområder. For å lese mer om de ulike seksjonene, se link til seksjonenes sider under "Underliggende enheter".

 • Seksjon for fremre segment: Hovedansvar for behandling i de fremre delene av øyet - hornhinner, grå stær, glaukom, skader med mer.
 • Seksjon for bakre segment: Hovedansvar for kirurgiske tilstander i øyets bakre deler - netthinneløsning, netthinneskader med mer.
 • Seksjon for barneoftalmologi og stabisme: Tar seg av barns øyesykdommer - for eksempel skjeling.
 • Seksjon for okuloplastikk: Tar seg av kirurgiske tilstander i øyets omgivelser, som øyehule og øyelokk.
 • Seksjon for medisinsk oftalmologi: Generell øye-poliklinikk og medisinske tilstander i netthinnen.
 • Senter for Øyeforskning (link) Forskergruppens hovedmål er å forbedre medisinsk og kirurgisk behandling av øyesykdommer.
 • Norsk hornhinnebank (link) Har ansvar for innhenting, preparering, lagring og utlevering av hornhinner til transplantasjon. Norsk hornhinnebank har også en behandlingsbiobank for øyesykdommer.

Hovedtrenden er mer dagkirurgi og færre innleggelser. Vi forsøker å "skreddersy" behandlingsopplegg for å redusere unødig ventetid.

Nasjonale behandlingstjenester

Øyeavdelingen er nasjonalt behandlingssenter for tre ulike diagnosegrupper: Medfødt glaukom, Retinoblastom og Blefarofimose (medfødt mistannelse i øyeregionen)

Informasjon om medfødt glaukom

Informasjon om retinoblastom

Informasjon om rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen

Henvisninger til Øyeavdelingen

I tråd med etablert praksis for arbeidsfordeling mellom Øyeavdelingen OUS og privatpraktiserende avtalespesialister, ber vi om at privatpraktiserende avtalespesialist først kontaktes ved behov for spesialistvurdering. Dette for å sikre en enhetlig og god tjeneste.  

Oversikt over avtalespesialister i øyesykdommer finner du på Helse Sør-Øst sine hjemmesider (velg «Legespesialister»):

http://avtalespesialister.helse-sorost.no/spesialister1.asp

Avdelingen tar først og fremst imot henvisninger fra øyeleger i privat praksis og leger på andre øyeavdelinger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp vil alle leger kunne henvise til oss.

For at vi best mulig skal kunne vurdere søknadene og planlegge undersøkelser og behandling hos oss, må vi vite en del om pasienten. Henvisningene skal derfor inneholde opplysninger om:

 • Navn og fullt fødselsnummer og telefonnummer
 • Forslag til diagnose
 • Pasientens problem, varighet.
 • Undersøkelse av begge øynene. Dette forutsettes gjort hos henvisende øyelege.
 • Synsstyrke (inkludert refrasjon)/øyetrykk.

Videre vil vi alltid ha opplysninger om andre sykdommer som kan påvirke øynene, for eksempel diabetes.

For alle pasienter der det kan bli aktuelt med operasjon trenger vi opplysninger om andre sykdommer. Dette gjelder spesielt ved mulighet for behov for narkose - Hjertesykdom? Lungesykdom? Allergier? Allmenntilstand? Kan pasienten f. eks gå opp 1 etasje uten problemer?

Dersom henvisende lege har liste over pasientens faste medisiner vil vi ha denne sammen med henvisningen.

Selv vil vi prøve å gi tilbakemelding om pasienten til henvisende lege så fort som mulig. Behandlingen av pasienten er stadig mer avhengig av et godt samarbeid mellom flere aktører.

Henvisninger sendes

Oslo universitetssykehus

Øyesykdommer

Postboks 4956 Nydalen

0450 Oslo

Kontaktinformasjon / telefonnummer 

Hovednummer: 22 11 85 45

Poliklinikken: 22 11 86 00

Dagkirurgi / Poliklinikk 1.etg: 22 11 84 75

Sengepost: 22 11 85 45

Faks ekspedisjon: 22 11 99 89

Norsk hornhinnebank, Senter for Øyeforskning: Vakttelefon: Tlf 957 41 041 (hornhinnedonasjon)

Relevante lenker

Norges BlindeforbundNorsk Glaukomforening

Sansetap


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål Sykehus, Bygg 36, inngang A (hovedinngang Øyeavdelingen)

NB! Les informasjonen øverst på denne siden

Telefon
22 11 85 45
mandag - fredag 08.00 til 15.30
lørdag - søndag Kun øyeblikkelig hjelp: 22 11 85 45
Poliklinikk: 22118600, dagkirurgi/poliklinikk 1.etg: 22118475, sengepost: 22118545
Ullevål sykehus, Øyeavdelingen (bygg 36)
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
22 11 85 45

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Bakre partiell hornhinnetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bakre-partiell-hornhinnetransplantasjonBakre partiell hornhinnetransplantasjonBHornhinnetransplantasjon - Bakre partiellHornhinnetransplantasjon - Bakre partiellHornhinnetransplantasjon - Bakre partiellHornhinnetransplantasjon - Bakre partiell
Bardet-Biedl syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bardet-biedl-syndromBardet-Biedl syndromBBardet-Biedl syndromBardet-Biedl syndromBardet-Biedl syndromBardet-Biedl syndrom
Blefarofimose, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blefarofimose-operasjonBlefarofimose, operasjonBBlefarofimose - operasjonBlefarofimose - operasjonBlefarofimose - operasjonBlefarofimose - operasjon
Grønn stær (glaukom) - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gronn-ster-glaukom-operasjonGrønn stær (glaukom) - operasjonGGrønn stær-operasjon (trabekulektomi)Grønn stær-operasjon (trabekulektomi)Grønn stær-operasjon (trabekulektomi)Grønn stær-operasjon (trabekulektomi)
Grå stær (katarakt) - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gra-ster-katarakt-operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjon
Hornhinneimplantathttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hornhinneimplantatHornhinneimplantatHHornhinneimplantatHornhinneimplantatHornhinneimplantatHornhinneimplantat
Hornhinnetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjon
Intravitreal injeksjon (IVI)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/intravitreal-injeksjon-iviIntravitreal injeksjon (IVI)Iintravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)
Keratoconushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keratoconusKeratoconusKKeratoconusKeratoconusKeratoconusKeratoconus
Kollagen kryssbindinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kollagen-kryssbindingKollagen kryssbindingKKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbinding
Makulahull operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/makulahull-operasjonMakulahull operasjonMMakulahulloperasjon (hull i den gule flekken)Makulahulloperasjon (hull i den gule flekken)Makulahulloperasjon (hull i den gule flekken)Makulahulloperasjon (hull i den gule flekken)
Måling av syn med autorefraktorhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-syn-med-autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMSynsmåling med autorefraktorSynsmåling med autorefraktorSynsmåling med autorefraktorSynsmåling med autorefraktor
Retinoblastomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/retinoblastomRetinoblastomRRetinoblastomRetinoblastomRetinoblastomRetinoblastom
Skjelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjelingSkjelingSSkjelingSkjelingSkjelingSkjeling
Skjeling, undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjeling-undersokelseSkjeling, undersøkelseSSkjeling, undersøkelseSkjeling, undersøkelseSkjeling, undersøkelseSkjeling, undersøkelse
Trykkmåling av øyehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykkmaling-av-oyeTrykkmåling av øyeTTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øye
Undersøkelse av blodsirkulasjon i netthinnen ved fluoresceinangiografihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/undersokelse-av-blodsirkulasjon-i-netthinnen-ved-fluoresceinangiografiUndersøkelse av blodsirkulasjon i netthinnen ved fluoresceinangiografiUFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiFluoresceinangiografi
Undersøkelse av nervefiberlagets tykkelse ved bruk av OCThttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/undersokelse-av-nervefiberlagets-tykkelse-ved-bruk-av-octUndersøkelse av nervefiberlagets tykkelse ved bruk av OCTUOCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)
Våt aldersrelatert makula degenerasjon (våt AMD)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vat-aldersrelatert-makula-degenerasjon-vat-amdVåt aldersrelatert makula degenerasjon (våt AMD)VMakula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)Makula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)Makula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)Makula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)
Øyeundersøkelse - barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/oyeundersokelse-barnØyeundersøkelse - barnØØyeundersøkelse - barnØyeundersøkelse - barnØyeundersøkelse - barnØyeundersøkelse - barn

Norsk Hornhinnebankhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/norsk-hornhinnebankNorsk Hornhinnebank
Seksjon for bakre segmenthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/seksjon-for-bakre-segmentSeksjon for bakre segment
Seksjon for barneoftalmologi og strabismehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/seksjon-for-barneoftalmologi-og-strabismeSeksjon for barneoftalmologi og strabisme
Seksjon for fremre segmenthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/seksjon-for-fremre-segmentSeksjon for fremre segment
Seksjon for medisinsk oftalmologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/seksjon-for-medisinsk-oftalmologiSeksjon for medisinsk oftalmologi
Seksjon for okuloplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/seksjon-for-okuloplastikkSeksjon for okuloplastikk
Senter for øyeforskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/senter-for-oyeforskningSenter for øyeforskning
ØNH Sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/onh-sengepostØNH Sengepost

Fant du det du lette etter?