Behandling med epilepsimedisiner (anfallsdempende legemidler)

Medisiner mot epileptiske anfall vil forebygge og redusere risikoen for nye anfall.