Regional forskningsstøtte

Gjennom virksomhetsområdet Forskningsstøtte i Oslo Sykehusservice tilbyr OUS forskningsstøtte til alle forskere i Helse Sør-Øst, i tillegg til forskere ved eget sykehus.