Regional forskningsstøtte

Gjennom Virksomhetsområde Forskningsstøtte (VO FST) i Oslo Sykehusservice (OSS) tilbyr Oslo universitetssykehus HF (OUS) forskningsstøtte til alle forskere i Helse Sør-Øst, i tillegg til forskere ved eget sykehus.