HELSENORGE

Kursmateriale til nedlasting

Her finner du program og presentasjoner fra tidligere avholdte kurs og seminarer.

Send e-post til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Mandag 18. september 2023 ​RBUP, Oslo. Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

Program for 18. september 2023.

Kursoversikt​ 2022​​

Jordmorsymposium høst 2022

Infertilitet – fra diagnose til behandling

Kurs 28.9 2022, Oslo.

Kurskompendium til nedlastning (PDF) (oppdatert)​.

 • Velkommen ved Marte Myhre Reigstad
 • Kvinnelig infertilitet – diagnostikk og utredning ved Nan B. Oldereid
 • Kvinnelig infertilitet – henvisning og behandlingsvalg ved Ingrid E. Stål
 • Hormonstimulering - preparater og protokoller ved Hannah N. Russell
 • Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling ved Trine B. Haugen
 • Assistert befruktning i laboratoriet ved Mette Haug Stensen
 • Komplikasjoner etter assistert befruktning ved Marte Myhre Reigstad
 • Fertilitetsbevarende behandling – et nasjonalt tilbud ved Ingrid E. Stål
 • En oppdatering på lovverket etter «ny» bioteknologilov ved Hans Ivar Hanevik

Når kroppen er gravid og sjele​​​n syk

Tirsdag 12. september 2022 ​RBUP, Oslo.

Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Jordmorsymposiu​m vår 2022

Gynekologiske probl​​​emstillinger i ungdomstiden

Onsdag 27. april 2022, OUS Rikshospitalet Seminarrom 2 B2.U002.

Kurskompendium til nedlastning (PDF)

 • Introduksjon ved Kurskomitéen
 • Ungdomspasienten ved Karianne Tøsse
 • Hvordan snakker vi med ungdommer? ved Anneli Melbom 
 • Kjønnsinkongruens ved Anne Wæhre
 • Sex i ungdomsårene ved Tore Holte Follestad 
 • Dysmenore eller endometriose – utredning av de yngste? ved Guri Majak
 • Menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner ved Åsle-Marit Ullern
 • Svie, kløe og utflod! ved Siri Kløkstad
 • Diagnostikk av PCOS hos ungdommer? ved  Ezter Vanky
 • Hva er nytt innen prevensjon? ved Siri Kløkstad

Kursoversik​t 2021​

 

Perinatal mental helse – fra forskning til klinisk hverdag

Nordisk Marcé konferanse 2021, 28.-29. oktober 2021, Oslo

Abstraktbok fra ko​nferansen (PDF).

Jordmorsymposium høst 2021

Infertilitet – fra diagnose til behandling

Kurs 12.10 2021, Oslo.

Kurskompendium fra 2021 til nedlastning (PDF).

 • Velkommen v/Marte M. Reigstad
 • Kvinnelig infertilitet – diagnostikk og utredning v/Nan B. Oldereid
 • Kvinnelig infertilitet – henvisning og behandlingsvalg v/Ingrid E. Stål 
 • Hormonstimulering - preparater og protokoller v/Hannah Lena Russell
 • Fertilitetsbevarende behandling ved OUS – nasjonal funksjon v/Ingrid E. Stål
 • Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen
 • Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
 • Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko etter behandling v/Marte M. Reigstad
 • Den «nye» bioteknologiloven v/Nan B. Oldereid 

Jordmorsymposium vår 2021​

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Tirsdag 9. mars 2021 RBUP, Oslo

Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) .

Kursover​sikt 2020

Jordmorsymposium 2020

Webinar 24.11:
Katrine M. Owe - Hvorfor gravide bør være fysisk aktive - og hvordan kan de være det?
Webinar 17.11:
Marte Myhre Reigstad - Korona under graviditeten - hvor farlig er det?
Webinar 3.11:
Linn Marie Sørbye - Mors vekt: en mulighet til å påvirke reproduktiv helse
Webinar 27.10:
Linn Marie Sørbye - Er tiden inne for å utvide kvalitetsbegrepet i fødselsomsorgen?

 

Vulvasykdommer
Webinar 12.11 2020 Trondheim

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 8.10 2020, Oslo

 • Velkommen v/Ritsa Storeng
 • Kvinnelig infertilitet – årsaker og utredning v/Nan B. Oldereid
 • Kvinnelig infertilitet – hvilke pasienter henvises og hvilken behandling v/Nan B. Oldereid
 • Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen
 • Hormonstimulering, preparater, regimer v/Hannah Lena N. B. Russell
 • Assistert befruktning (ART) i laboratoriet & ART fortid-nåtid-fremtid v/Mette H. Stensen Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn v/Marte Myhre Reigstad
 • Er det trygt å bruke nedfrosne embryo i IVF? v/Marte Myhre Reigstad
 • IVF-historie-bioteknologiloven-etiske spørsmål opp gjennom årene v/Eira Bjørvik​

Når kroppen er gravid og sjelen syk
Tirsdag 10. mars 2020 RBUP, Oslo

Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Emnekurs Obstetrikk
13. - 17. januar 2020, OUS Rikshospitalet

Kursov​​​ersikt 2019

Dypdykk i kvinnehelse
- fra morkake til overgangsalder
Fredag 13. desember 2019, Kreftforeningens vitensenter Oslo​

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 7.5 2019, Stavanger

​​Velkommen v/Ritsa Storeng
Generelt om fertilitet/infertilitet og utredning av «paret» v/Jon Hausken
Hva er Assistert befruktning (ART)? v/Jon Hausken
Infertilitet hos kvinnen – diagnoser og behandling v/Arne Schwennicke
Infertilitet hos mannen – diagnoser og behandling v/Nan Birgitte Oldereid
Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Arne Schwennicke
IVF laboratoriet – metoder v/Mette Haug Stensen
ART – i går, i dag, i morgen v/Shabana Sayed
Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling v/Marte Myhre Reigstad
Bioteknologiloven og assistert befruktning – hvor går vi? v/Torolf Holst-Larsen
Infertilitet og assistert befruktning i løpet av det siste århundret v/Eira Bjørvik

Jordmorsymposium 2019
Fagdag 17. januar 2019, Lillehammer

Kurs O-32933 Obstetrikk
14. - 18. januar 2019, OUS Rikshospitalet

Kursoversik​​t 2018​​​

Vondt og ikke prioritert
- en konferanse om tabubelagte og skjulte kvinnelidelser
Fredag 14. desember 2018, Kreftforeningens vitensenter Oslo​

Kurs i vulvasykdommer
Fredag 16. november 2018
OUS Rikshospitalet

 • Den normale vulva v/Nina Bohm Starke, Sverige
 • Vulvodynier v/Nina Bohm Starke
 • Behandling av vulvodyni v/Liv R. Moksnes 
 • Fysioterapi – mensendieck/somatokognitiv behandling v/Ingrid Næss
 • Sexologisk rådgivning v/Gro Isachsen
 • Smerter – ny kunnskap og tilnærming v/Unni Kirste
 • Botox ved vulvodyni v/Mette Meinert, Danmark
 • Lichen sklerosus v/Helle K Hanssen
 • Lichen planus v/Kristin Skullerud
 • Kirurgi/laser ved ulike vulvasykdommer v/Rolf Kirschner  
 • Malignitet VIN/VAIN v/Rita Steen
 • Kort om ny forskning på ulike vulvasykdommer v/Slawomir Woiniusj, OsloMet, Per Kristian Teigen, NTNU og Anne Lise Helgesen, OUS ​

Psykiske lidelser i svangerskapet
Primærmedisinsk uke 2018 - Kurs 27

Kurs i fostersovervåking
Torsdag 30. august og fredag 31. august 2018
Rikshospitalet, Seminarrom 2 B2.U002​

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 26.4 2018, UiT Tromsø

 • Velkommen til kurs v/Ritsa Storeng
 • Kvinnelig infertilitet inkl. endometrioseassosiert infertilitet v/Martha A. Hentemann
 • Mannlig infertilitet v/Nan B. Oldereid
 • Hormonstimulering ved assistert befruktning (COH) v/Ida Olsen
 • Assistert befruktning i laboratoriet v/Purusotam Basnet
 • Aldring og fertilitet v/Mette Haug Stensen
 • ART - fortid-nåtid-fremtid v/Ritsa Storeng
 • Assistert befruktning - komplikasjoner v/Marte Myhre Reigstad
 • Epigenetikk/PGD og screening v/Ragnhild Glad
 • hCG i tidlig svangerskap v/Torill Aarseth

Kurs O-32332 Obstetrikk
15. - 19. januar 2018, OUS Rikshospitalet​

​​​Kursoversikt 2017

Mental helse i svangerskapet
Kurs 19. oktober 2017, OUS Rikshospitalet

 • ​Forekomst og definisjoner av psykiske lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid v/Malin Eberhard-Gran
 • Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel: oppfølging og behandling v/Elisabeth Tjora
 • Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og post partum v/Hedvig Nordeng
 • Fødselsangst v/Thorbjørn Steen
 • Vold tidlig i livet og sammenheng med fødselsangst og -utfall v/Mirjam Lukasse
 • Posttraumatisk stress etter fødsel v/Susan Garthus-Niegel
 • Rusmisbruk i svangerskapet v/Gabrielle Welle-Strand​

Jordmorsymposium 2017
Fagdag 17. oktober 2017 i Tromsø

 • ​Kunnskapsbasert praksis v/Sigrun Kongslien, UiT
 • Myter om trening og vekt i svangerskapet v/Katrine M. Owe, OUS
 • Brukerperspektiv på depresjon etter fødsel v/Catharina Wang, UiT
 • Etniske forskjeller i svangerskapsrelatert vektøkning og komplikasjoner v/Anne Karen Jenum, UiO
 • Sammenhengen mellom psykiske belastninger og ønske om keisersnitt v/Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, UiT
 • Mammamagen etter fødsel v/Katrine M. Owe
 • Den optimale fødselen v/Stine Bernitz, HiOA​

Kurs i fostersovervåking
Torsdag 31. august og fredag 1. september 2017
Rikshospitalet, Seminarrom 2 B2.U002  

Nytt om kvinnehjertet - fra mors liv til 80+
Seminar 7.6 2017, Folkehelseinstituttet

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 31.5 2017, OUS Rikshospitalet

 • Velkommen til kurs v/Ritsa Storeng
 • Kvinnelig infertilitet v/Anne K. Omland
 • Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
 • Mannlig infertilitet v/Nan B. Oldereid
 • Hormonstimulering ved assistert befruktning (COH) v/Nan B. Oldereid
 • Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
 • Fertilitetsbevarende behandling v/Marit Smaavik Johansen
 • Assistert befruktning - komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn v/Marte Myhre Reigstad
 • Hva gjør vi med myomer v/Kirsten Hald
 • ART - fortid-nåtid-fremtid v/Ritsa Storeng
 • Bioteknologiloven og assistert befruktning v/Ole Johan Borge

Kurs i fostersovervåking
Torsdag 23. og fredag 24. mars 2017
Rikshospitalet, Seminarrom 1

Kurs O-31254 Obstetrikk
16. - 20.1 2017, OUS Rikshospitalet​

Kursover​sikt 2016​

Kurs i fostersovervåking O-31253
Torsdag 24.11 og fredag 25. november 2016
Rikshospitalet, Domus Medica tilbygg - Runde auditorium R-105

Perinatal mental helse - psykiske lidelser i svangerskapet
Kurs 13.10 2016 Rikshospitalet

 • ​Forekomst og definisjoner av psykiske lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid
 • v/Malin Eberhard-Gran, FHI og Akershus universitetssykehus
 • Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel: oppfølging og behandling
 • v/Elisabeth Tjora, Akershus universitetssykehus
 • Gravide med spiseforstyrrelser
 • v/Finn Skårderud, Villa SULT
 • Bruk av rusmidler under svangerskap
 • v/Kari Slinning, R-BUP/ Psykologisk institutt UiO
 • Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskapet og postpartum v/Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt UiO
 • Søvn og psyke i perinatalperioden
 • v/Signe Dørheim, Sandnes DPS
 • Stress, angst og depresjon i svangerskapet - hva betyr det for barnet? v/Anne Helbig, Oslo universitetssykehus
 • Posttraumatisk stress etter fødsel
 • v/ Susan Garthus-Niegel, FHI og Universitetet i Dresden
 • Fødselsangst og forløsningsvarighet
 • v/ Samantha Salvesen Adams, Marienlyst legesenter

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 6.9 2016

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 25.5 2016, Helse Bergen

 • ​Kvinnelig infertilitet (Martha Gunn Eide)
 • Aldring og fertilitet (Mette Haug Stensen)
 • Mannlig infertilitet (Nan Birgitte Oldereid)
 • Epigenetikk & IVF (Trine Elholm Bjånesøy)
 • Hormonstimulering (COH) ved assistert befruktning (Hemamaalini Rajkumar)
 • Assistert befruktning i laboratoriet (Siren Skrede)
 • Fertilitetsbevarende behandling (Marit Smaavik Johansen)
 • Assistert befruktning og kreftrisiko hos kvinner og barn (Marte Myhre Reigstad)
 • Endometrioseassosiert infertilitet (Hans Kristian Opøien)
 • Bioteknologiloven/ Behandling i utlandet (Torolf Holst-Larsen)

Jordmorsymposium 2016
Fagdag 23.5 2016 i Haugesund

 • ​Overvekt og fedme i svangerskapet? v/Linn Marie Sørbye
 • Nye anbefalinger for fysisk aktivitet i svangerskapet: Gjelder de for kvinner med fedme? v/Katrine M. Owe
 • Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødsel v/Malin Eberhard-Gran
 • Prevensjon: indikasjon, kontraindikasjon og bivirkninger
 • v/Anne Flem Jacobsen
 • Effekt av fysisk aktivitet på maternell vektøkning i svangerskapet
 • v/Katrine M. Owe ​

Alvorlige hendelser i obstetrikken
Kurs 28.4 2016, Rikshospitalet

 • ​Lessons on Medical Conditions v/Prof. Catherine Nelson-Piercy, London
 • Alvorlige blødninger i obstetrikk v/Lill Trine Nyfløt
 • SLE og graviditet v/Karoline Lerang
 • Mødredødelighet i Norge v/Liv Ellingsen
 • Håndtering av alvorlig preeklampsi v/Bjørg Lorentzen
 • Hjertesyke gravide v/Anne Sofie Letting
 • Cancerbehandling i svangerskapet v/M. Bilal Sert
 • Risikofaktorer for uterusruptur under fødsel v/Iqbal Al-Zirqi
 • Forebygging og behandling av alvorlige hendelser.​

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 9.2 2016 ​

Kurs O-30576 Obstetrikk
18. - 22.1 2016, OUS Rikshospitalet

Kursovers​​ikt 2015

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs 26.11 2015, Helse Bergen HF

 • Overvekt hos kvinner, epidemiologi v/Siri Vangen
 • Patofysiologi v/Tore Henriksen
 • Hvilken evidens har vi for at det nytter å intervenere for overvekt og diabetes? v/Tore Henriksen
 • Livsstiloppfølging under svangerskap. Erfaringene fra Adipol på Rikshospitalet v/Kristin Reimers Kardel
 • Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel v/Bjørg Lorentzen
 • Anestesi til overvektige gravide v/Britt Iren Skeide
 • Tromboseprofylakse v/Chen Sun
 • Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner v/Francisco G. Real
 • Graviditet etter fedmekirurgi v/Hanne Benedicte Wielandt
 • Psykologiske aspekter ved veiledning av overvektige v/Hege Gade 

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 1.9 2015 

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs - 3. juni 2015 i Oslo

 • Velkommen v/Ritsa Storeng
 • Kvinnelig infertilitet v/Anne Katerine Omland
 • Anovulatorisk infertilitet / PCOS v/Anne Katerine Omland
 • Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
 • Mannlig infertilitet v/Nan Birgitte Oldereid
 • Hormonstimulering ved ART v/Nan Birgitte Oldereid
 • Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
 • Assistert befruktning og kreftrisiko hos barn v/Marie Hargreave
 • Kreftrisiko hos kvinner etter assistert befruktning v/Marte Myhre Reigstad
 • Nedfrysing av ovarialvev v/Marit Smaavik Johansen
 • Fertilitet etter kreft v/Hanne Stensheim​

Jordmorsymposium 2015
Fagdag 21. mai 2015 i Trondheim

 • Hvordan starte forskning innen jordmorfaget? v/Anne Kaasen
 • Et differensiert fødetilbud innad i en høyrisikoavdeling
 • v/Gunnbjørg Andreassen
 • Hud mot hud - Prematurprosjekt Drammen v/Birgitte L. Ekeberg
 • Stress etter funn ved ultralydundersøkelse v/Anne Kaasen
 • Risikofaktorer for uterusruptur v/Iqbal Al-Zirqi
 • Hvorfor trene i svangerskapet v/Katrine M. Owe​

Alvorlige hendelser i obstetrikken
Kurs 9.4 2015, Rikshospitalet

 • Mødredødelighet i Norge v/Liv Ellingsen
 • Alvorlige blødninger i obstetrikk v/Lill Trine Nyfløt
 • Behandling av Abnormal invasive placenta v/Steve Robson, UK
 • Hjertesyke gravide v/Anne-Sofie Letting
 • Håndtering av alvorlig preeklampsi v/Bjørg Lorentzen
 • DVT/Lungeemboli i svangerskap/post partum v/Anne Flem Jacobsen
 • Akutt fettlever /leversykdommer i graviditet v/Bjørg Lorentzen
 • Sepsis under svangeskap og fødsel v/Liv Ellingsen​

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 10.2 2015

Kurs O-28822 Obstetrikk
19. - 23.1 2015, Rikshospitalet

Kursoversikt 20​14

Kvinnehelsefagdagen 2014
4.12 2014, Rikshospitalet

 • Kunnskapshull om mental helse hos unge jenter v/Elisabeth Swensen
 • Mamma-Mia - e-helse - forebygging av barseldepresjon
 • v/Filip Drotz og Silje Marie Haga
 • Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap v/Hedvig Nordeng
 • Kunnskapshull mental helse voksne kvinner v/Johanne Sundby
 • Kunnskapshull om kvinnehjertet v/Anne Grete Semb
 • Ny behandling for Lichen Planus v/Anne Lise Helgesen
 • Sosiale ulikheter i helse, betydning av arbeidslivet
 • v/Berit Rostad og Anna B. Grønskag
 • Kvinner og kroniske sykdommer – ny kunnskap om underarmsbrudd v/Alvilde Dhainaut
 • Eldre kvinners helse – hvor er kunnskapshullene v/Bettina Husebø

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 26.8 2014

Nordisk Forum 2014

 • Torsdag 12. juni kl. 12 Briet: "Mann som norm og kvinnen som avviker".
 • Fredag 13. juni kl. 12 Pankhurst: "Reproduktive rettigheter".
 • Begge sesjoner i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Jordmorsymposium 2014
Fagdag 27. mai 2014 i Haugesund

 • Hvordan starte forskning innen jordmorfaget? v/Anne Kaasen og Mirjam Lukasse
 • Hvordan få ned oxytocinbruk ved normale fødsler v/Elsa Lindtjørn, Stavanger
 • Smertelindring med vann v/Mirjam Lukasse
 • Barselomsorg i endring v/Bente Langeland
 • Hud mot hud - Prematurprosjekt Drammen v/Birgitte L. Ekeberg
 • Et differensiert fødetilbud innad i en høyrisikoavdeling v/Gunnbjørg Andreassen
 • Erfaringer fra ADIPOL - Oppfølging av overvektige gravide v/Inger Ottestad
 • Stress etter funn ved ultralydundersøkelse v/Anne Kaasen

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs - 23. mai 2014 i Trondheim 

 • Kvinnelig infertilitet, epidemiologi, lovgivning, henvisningsprosedyrer, utredning og behandling v/Knut Kierulf
 • Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
 • Anovulatorisk infertilitet/PCOS v/Sigrun Kjøtrød
 • Endometrioseassosisert infertilitet v/Knut Kierulf
 • Hormonstimulering ved ART v/Hildegunn Stoum
 • Assistert befruktning v/Astri Wold
 • Aldring og fertilitet v/Mette Haug Stensen
 • Infertilitetsbehandling og kreftrisiko v/Marte Myhre Reigstad
 • Gamet-/Embryodonasjon og Surrogati v/Arne Sunde

NGF vårmøte i Tromsø 24. april 2014 
Alvorlige hendelser i obstetrikken

 • Severe maternal morbidity v/ Jos van Roosmalen, Nederland
 • Mødredødelighet i Norge v/Siri Vangen/Liv Ellingsen
 • Alvorlige blødninger i obstetrikk v/Lill Nyfløt
 • Diagnostikk av Abnormally Invasive Placenta ‐ AIP v/Lone Nørgaard
 • Det vanskelige keisersnittet v/ Per Olofsson
 • Kasuistikker AIP
 • Praktisk håndtering av alvorlig preeklampsi / eklampsi v/Meryam Sugulle
 • Hjertesyke gravide v/ Anne Sofie Letting
 • Livstruende infeksjoner under graviditet, fødsel og barselperioden
 • v/ Håkon Sjursen

Kursoversikt 2​013

Jordmorsymposium 2013
Fagdag 28.11 2013

 • Stress etter funn ved ultralydundersøkelse v/Anne Kaasen
 • Smertelindring med vann v/Mirjam Lukasse
 • Oppfølging av diabetikere v/Tore Henriksen
 • Ny kunnskap om bekkenleddssmerter v/Elisabeth K. Bjelland
 • Hvorfor trene i svangerskapet v/Katrine M. Owe
 • Oxytocinprosjektet på Karolinska v/Kristina Ågren Silfver
 • Hvordan starte forskning innen jordmorfaget?
 • v/Anne Kaasen og Mirjam Lukasse

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs - 10. oktober 2013

 • Sesjon 1: Teoretisk bakgrunn
 • Overvekt hos kvinner. Epidemiologi v/Siri Vangen
 • Patofysiologi (metabolsk syndrom, diabetes, hypertensjon, svangerskapskomplikasjoner) v/Tore Henriksen
 • Hvilken evidens har vi for at det nytter å intervenere for overvekt og diabetes? v/Tore Henriksen
 • Miljøet i fosterlivet og helse i neste generasjon v/Nanna Voldner
 • Psykologiske aspekter ved veiledning av overvektige v/Karen Kollien Nygaard)
 • Sesjon 2: Praktisk oppfølging av overvektige gravide. Kasuistikker for å belyse praktiske aspekter:
 • Klinisk erfaring fra Adipol v/Kristin Kardel
 • Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner v/Guri Gjerdalen
 • Oppfølging i svangerskapet v/Heidi Overrein
 • Oppfølging under fødsel v/Bjørg Lorentzen v/
 • Tromboseprofylakse v/Anne Flem Jacobsen
 • Oppfølging etter fedmekirurgi v/Eline Birkeland

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs - 6. juni 2013 i Haugesund

 • Kvinnelig infertilitet, epidemiologi, lovgivning, henvisningsprosedyrer, utredning og behandling v/Torolf Holst-Larsen
 • Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
 • Anovulatorisk infertilitet v/Arne Swennicke
 • Endometrioseassosiert infertilitet v/Jon Hausken
 • Hormonstimulering ved ART v/Nan Oldereid
 • Assistert befruktning v/Shabana Sayed
 • PGD/lovgivning/praksis v/Arne Sunde
 • Infertilitetsbehandling og kreftrisiko v/Ritsa Storeng

Jubilæumsseminar for Prof. Babill Stray-Pedersen
31. mai 2013, OUS Rikshospitalet

Fagdag - Kvinnehelsedagen 2013
9. februar 2013

 • Kvinner lever lenge, men er mer syke. Hva er kvinnehelseutfordringene i Norge og globalt?
 • v/ Johanne Sundby
 • Mødredødlighet i Norge v/ Siri Vangen
 • Medikamentell abort: Hvem eier kvinnekroppen? v/ Mette Løkeland Alvorlige fødselsrifter v/ Elham Baghestan
 • Mamma-Mia: Risikofaktorer og forebygging av barseldepresjon,
 • v/ Silje Marie Haga
 • Betennelser i blodårer som mulig årsak til hjerte/karproblematikk hos kvinner med leddgikt v/ Ivana Hollan
 • Forekomst av hjerte-/karsykdom etter fjerning av livmor og eggstokker hos norske kvinner v/ Trond Melby Michelsen
 • Vulvalidelser – rammer unge og eldre v/ Berit Schei
 • Fysisk aktivitet etter hoftebrudd v/ Kristin Taraldsen
 • Hva er det med kvinner og Alzheimer? v/ Arnhild Valen-Sendstad Paneldiskusjon - Hvordan og hva skal til for å skaffe kvinnehelse bedre prestisje? Behov for ny kvinnhelsestrategi?
 • Johanne Sundby: Ti år etter Kvinnehelse NOUen – hva ble foreslått og hva er blitt gjort?
 • Berit Schei: NTNU’ satsning på kvinnehelse – oversikt og utfordringer
 • Siri Vangen: Hva har Nasjonalt kompetansesenter gjort – og veien videre Anne-Karin Nygård: Norske Kvinners Sanitetsforenings satsning – oversikt og videre utfordringer.

Kursoversik​t 2012

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs 19. oktober 2012

 • Forekomst, komplikasjoner og veiledning om livsstil:
 • Overvekt hos kvinner v/Siri Vangen
 • Overvekt mer enn bare overvekt v/Tore Henriksen
 • Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner v/Guri Gjerdalen
 • Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Erfaringer fra veiledning av overvektige gravide v/Kristin Kardel
 • Miljøet i fosterlivet og helse i neste generasjon v/Nanna Voldner
 • Amming og overvekt v/Anna Pia Häggkvist
 • Brukerperspektivet v/Ida Engerud
 • Anbefalinger for svangerskaps- og fødselsomsorgen for overvektige gravide:
 • Oppfølging av overvektige i svangerskapet v/Liv Ellingsen
 • Oppfølging ved vaginal fødsel hos overvektige v/Heidi Overrein
 • Forløsning av overvektige, - sectio eller vaginal. Hvor skal overvektige føde v/Bjørg Lorentzen
 • Anestesi til overvektige gravide v/Eldrid Langesæter
 • Tromboseprofylakse v/Anne Flem Jacobsen
 • Hvilken evidens har vi for at det nytter å intervenere for overvekt og diabetes v/Tore Henriksen

Infertilitet - fra diagnose til behandling og videre
Kurs 10. mai 2012

 • Kvinnelig infertilitet, epidemiologi, lovgivning, henvisningsprosedyrer, utredning og behandling v/Anne Omland
 • Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
 • Anovulatorisk infertilitet v/Tom Tanbo
 • Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
 • Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Karin Elisabeth Høie
 • Assistert befruktning v/Ritsa Storeng
 • Insidens av bryst, ovarie- og livmorkreft i Norge v/Inger Kristin Larsen
 • Causes of infertility as predictors of subsequent cancer risk v/Louise Brinton, NIH, USA
 • Ovulation induction and cancer risk v/Louise Brinton

Kursoversi​​kt 2011

" Med smerte skal du føde.."
Fødselssmerter: fysiologi og behandling, kulturelle forhold og forebygging

Kurs 21. oktober 2011

 • Fødselssmerter – litt historikk og dagens bruk av smertelindring i Norge v/Britt-Ingjerd Nesheim
 • Fødselssmertenes fysiologi v/Leiv Arne Rosseland
 • Behandling ved fødselssmerter v/Leiv Arne Rosseland
 • Hvorfor skulle ”riktig” pusting virke inn på opplevelse av fødselssmerter? v/Judith Hagen Meadow
 • ”Vi må unne kvinner å føde naturlig” – fødselsopplevelse i et mestringsperspektiv v/Mari Hagtvedt
 • Kan forberedelse i svangerskapet redusere smerter under fødsel? v/Malin Bergström

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 4. mai 2011

 • Kvinnelig infertilitet, utredning og behandling v/Anne Omland
 • Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
 • Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
 • Diagnostiske undersøkelser av uterinhulen ved infertilitet v/Eva Ring
 • Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Gudvor Ertzeid
 • Infertilitet – demografi/epidemiologi/lovgivning/henvisningsprosedyrer v/Tom Tanbo
 • Assistert befruktning v/Ritsa Storeng
 • Anovulatorisk infertilitet v/Tom Tanbo
 • Fertilitetsbevarende behandling v/Irma Oskam
 • PGD v/Trine Prescott
 • Resultater etter behandling med assistert befruktning i Norge
 • v/Johan Hazekamp

Hvordan ivaretar vi de førstegangsfødende?
Kurs 28. april 2011

 • First-time mothers’ experiences of contact with the labour ward before hospitalisation  v/Tine Eri
 • Proactive Support of labor - from the midwife’s point of view
 • v/Simone Valk
 • Proactive Support of labor - from the obstetrician’s point of view
 • v/Paul Reuwer
 • Innledning til diskusjon. Erfaringer fra Rikshospitalet.  Workshop

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs 3. mars 2011 

 • Forekomst, komplikasjoner og veiledning om livsstil:
 • Overvekt hos kvinner v/Siri Vangen
 • Overvekt mer enn bare overvekt v/Tore Henriksen
 • Overvektsrelaterte komplikasjoner i svangerskap og fødsel v/Janette Khoury
 • Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Erfaringer fra veiledning av overvektige gravide v/Kristin Kardel
 • Overvekt og infertilitet v/Tom Tanbo
 • Miljøet i fosterlivet og helse i neste generasjon v/Nanna Voldner
 • Anbefalinger for svangerskaps- og fødselsomsorgen for overvektige gravide:
 • Oppfølging av overvektige i svangerskapet v/Liv Ellingsen
 • Forløsning av overvektige, - sectio eller vaginal. Hvor skal overvektige føde? v/Bjørg Lorentzen
 • Vaginal fødsel, - overvåking, intervensjon og risiko v/Heidi Overrein
 • Anestesi til overvektige gravide v/Eldrid Langesæter
 • Tromboseprofylakse v/Anne Flem Jacobsen

Kursov​​ersikt 2010

Svangerskap og fødsel etter tidligere keisersnitt
Kurs 4. mai 2010

 • Epidemiology, trends in use of acute and elective Caesarean Section v/Siri Vangen
 • Should we repeat "The break through project? v/Toril Kolås
 • Caesarean delivery and subsequent pregnancy complications v/Mette Tollånes
 • Obstetric outcomes of uterine rupture after previous Caesarean Section v/Iqbal Al-Zirqi
 • Placental complications after previous Caesarean Section v/Susanne Albrechtsen
 • Induction of labor after previous Caesarean Section v/Anne Flem Jacobsen
 • Monitoring of pregnancy and labor after previous Caesarean Section v/Tore Henriksen

Kursoversikt 2009

Infeksjoner samt nevrologiske og muskel/skjelettlidelser i graviditet
Kurs 15. og 16. oktober 2009

 • Infeksjon og preterm fødsel. Retningslinjer ved preterm vannavgang v/Bo Jacobsson
 • Hva er trygt å spise for gravide? v/Kristin Prestrud
 • Asymptomatisk bakteriuri hos gravide v/Truls Leegaard
 • Antibiotikabehandling hos gravide v/Liv Ellingsen
 • Appendicitt hos gravide v/Bjørg Lorentzen
 • Reisemedisin hos gravide v/Babill Stray-Pedersen
 • Epilepsi v/Tore Henriksen
 • Migrene v/Babill Stray-Pedersen
 • Graviditet hos kvinner med myasthenia gravis og Charcot-Marie-Tooth v/Jana M. Hoff
 • TIA hos gravide v/Line Sveberg Røste
 • Multippel sklerose v/Elisabeth Gulowsen Celius
 • Bekkenløsning v/Britt Stuge
 • Ryggsmerter/skiveprolaps v/Ellen K. Aksnes
 • Fysisk aktivitet hos gravide v/Lene A.H. Haakstad
 • Tilrettelegging i arbeidslivet - sykemelding v/Ebba Wergeland

Jordmorsymposium 2009
Kurs 7. oktober 2009 - Tema: Sfinkterskader

 • Epidemiologi: Forekomst i forskjellige land, variasjoner over tid, variasjoner på fylkes- og institusjonsnivå v/Tom Tanbo
 • Risikofaktorer v/Anny Spydslaug
 • Episiotomi, hjelper det? v/Hilde Tinderholt Myrhaug
 • Nasjonal handlingsplan v/Stine Bernitz
 • Sfinkterrupturprosjektet Fredrikstad v/Katrine Sandhaug
 • Sfinkterrupturprosjektet Lillehammer v/Elisabeth Hals
 • Sfinkterrupturprosjektet Stavanger v/Vibeke Løvik
 • Sfinkterrupturprosjektet Ålestund v/Cathrine Solsletten
 • Else Utgaard vs Mirjam Lukasse: Støtte av perineum hjelper/hjelper ikke (for og mot)

Recurrent risk of anal sphincter laceration among women with vaginal deliveries (Spydslaug A, Trogstad LI, Skrondal A, Eskild A.)

Anal sphincter tears at spontaneous delivery: a comparison of five hospitals in Norway (Valbø A, Gjessing L, Herzog C, Goderstad JM, Laine K, Valset AM.)

A validation of the diagnosis of obstetric sphincter tears in two Norwegian databases, the Medical Birth Registry and the Patient Administration System (Baghestan E, Børdahl PE, Rasmussen SA, Sande AK, Lyslo I, Solvang I.)

Kvinner med hjertesykdom og graviditet

Kurs 21. januar 2009

 • Cardiovascular adaptations during pregnancy v/M-E. Estensen
 • Cardiovascular examination in pregnancy v/E. Thaulow
 • Heart disease and pregnancy v/P. Presbitero
 • Management of labour and delivery v/M. Dragsund
 • Management of labour and delivery v/E. Langesæter
 • Management of labour and delivery v/A-S. Letting
 • Peripartum cardiomyopathy v/L. Aaberge
 • Peripartum cardiomyopathy v/T. Henriksen
 • Valve surgery in fertile women – when, who and how? v/O. Geiran
 • Treatment of heart rhythm disorders in pregnant women v/J. P. Amlie
 • Anticoagulant treatment during pregnancy v/F. Brosstad
 • Medical treatment during pregnancy and breastfeeding v/S. Madsen
 • Medical treatment during pregnancy and breastfeeding v/B. I. Nesheim

Kursoversi​​kt 20​08

Jordmorsymposium
Kurs 7. februar 2008

 • Mortalitet og morbiditet v/Iqbal Al-Zirqi
 • Post-partum urinretensjon v/Kaja Hellenes
 • Hva gjør vi for å hindre post-partum urinretensjon? v/Ann Holstvoll
 • Urinveisskader i forbindelse med fødsel. v/Hjalmar Schiøtz
 • BladderScan-prosjektet v/Mirjam Lukasse
 • Eldre kvinner, svangerskap og fødsel v/Bente Rønnes
 • Alders betydning for svangerskap og fødsel v/Tom Tanbo)
 • Statistikk fra Obstetrix v/Siri Kløve
 • Etiske refleksjoner rundt eggdonasjon v/Gudvor Ertzeid
 • Jeg vil IKKE ha keisersnitt v/Lise Gaudernack
 • Jeg vil ha keisersnitt v/Anne Hedvig Melbye Pfeffer
 • Mer fornøyde mødre med keisersnitt? v/Ingela Wiklund

Kursove​rsikt 2007

Graviditet og kronisk sykdom
Kurs 08. oktober, 2007

 • Diabetes og graviditet(endokrinolog) v/Kristian Hanssen
 • Diabetes og graviditet(gynekolog) v/Tore Henriksen
 • Thyroideaforstyrrelser v/Ivar Følling
 • Asthma/allergi v/Anne Nålsund
 • Blodsykdommer/koagulopatier v/Per Morten Sandset
 • Hypertensjon v/Bjørg Lorentzen
 • Hjertesykdommer v/Kai Andersen
 • Nyresykdommer v/Aud Hoieggen
 • Svangerskap hos transplanterte v/Bjørg Lorentzen​

Fant du det du lette etter?