HELSENORGE

Kursmateriale til nedlasting

Her finner du program og presentasjoner fra tidligere avholdte kurs og seminarer.

Send e-post til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning


Jordmorsymposium høst 2022

Webinar 1.11​:
Tuva F. Skrondal: Tverrfaglig behandling av hjerte​syke gravide ved Rikshospitalet​.
Webinar 20.9:
Åsa Waldum: Er det behov for pudendal blokade i dagens fødselsomsorg?

 

Infertilitet – fra diagnose til behandling
Kurs 28.9 2022, Oslo

Kurskompendium til nedlastning (oppdatert)​

Velkommen v/Marte Myhre Reigstad
Kvinnelig infertilitet – diagnostikk og utredning v/Nan B. Oldereid
Kvinnelig infertilitet – henvisning og behandlingsvalg v/Ingrid E. Stål
Hormonstimulering - preparater og protokoller v/Hannah N. Russell
Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen
Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
Komplikasjoner etter assistert befruktning v/Marte Myhre Reigstad
Fertilitetsbevarende behandling – et nasjonalt tilbud v/Ingrid E. Stål
En oppdatering på lovverket etter «ny» bioteknologilov v/Hans Ivar Hanevik


Når kroppen er gravid og sjelen syk
Tirsdag 12. september 2022 ​RBUP, Oslo.
Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Program
Resyme fra kurset​​​

Jordmorsymposium vår 2022
Webinar 24.5:
Katrine M. Owe: Kan vi forebygge overvekt og fedme hos gravide?
Webinar 5.4:
Malin Eberhard-Gran: Depressive symptomer og fødselsopplevelse hos spedbarnsmødre under pandemien.
Webinar 29.3:
Christina H. Engelhart: Jordmorstetoskopet - jordmors erfaring, kunnskap og praksis.

     

Gynekologiske problemstillinger i ungdomstiden
Onsdag 27. april 2022, OUS Rikshospitalet Seminarrom 2 B2.U002.

Kurskompendium til nedlastning

Introduksjon v/ Kurskomitéen
Ungdomspasienten v/ Karianne Tøsse
Hvordan snakker vi med ungdommer? v/ Anneli Melbom 
Kjønnsinkongruens v/ Anne Wæhre
Sex i ungdomsårene v/ Tore Holte Follestad 
Dysmenore eller endometriose – utredning av de yngste? v/ Guri Majak
Menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner v/ Åsle-Marit Ullern
Svie, kløe og utflod! v/ Siri Kløkstad
Diagnostikk av PCOS hos ungdommer? v/ Ezter Vanky
Hva er nytt innen prevensjon? v/ Siri Kløkstad


 

Kursoversikt 2021​

 
Perinatal mental helse, - fra forskning til klinisk hverdag
Nordisk Marcé konferanse 2021, 28.-29. oktober 2021, Oslo

Abstraktbok fra konferansen


Jordmorsymposium høst 2021

Webinar 2.11:
Katrine M. Owe - Overvekt og keisersnitt hos migrantkvinner i Norge
Webinar 26.10:
Marie Cecilie P. Roland og Maja Lecic Bonnichsen - Hvordan går det med svangerskap og fødsel hos kvinner med høy BMI?
Webinar 19.10:
Liv Ellingsen - Hvorfor dør mødre av graviditet i Norge i dag?
Mødredødsrapporten 2021 Webinar 21.9:
Maria Fossli - Kan amming forebygge hjerte- og karsykdom og diabetes?
Webinar 14.9:
Sukhjeet Bains - Svangerskaps- og fødselsomsorg for nylig migrerte innvandrerkvinner


Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 12.10 2021, Oslo

Kurskompendium til nedlastning

Velkommen v/Marte M. Reigstad
Kvinnelig infertilitet – diagnostikk og utredning v/Nan B. Oldereid
Kvinnelig infertilitet – henvisning og behandlingsvalg v/Ingrid E. Stål 
Hormonstimulering - preparater og protokoller v/Hannah Lena Russell
Fertilitetsbevarende behandling ved OUS – nasjonal funksjon v/Ingrid E. Stål
Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen
Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko etter behandling v/Marte M. Reigstad
Den «nye» bioteknologiloven v/Nan B. Oldereid 
 

Jordmorsymposium vår 2021
Webinar 8.6:
Anja Linde - Er det økt risiko for hjertesykdom hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis?
Webinar 23.3:
Linn Marie Sørbye – Overvekt og diabetes i svangerskapet
Webinar 16.3:
Silje Pettersen – Postpartum blødning
Webinar 9.2:
Katrine M. Owe – Bekkenrelaterte smerter i svangerskapet og fysisk aktivitet
Webinar 2.2:
Marte M. Reigstad – Nytt om Covid 19, svangerskap og fødsel

 

Når kroppen er gravid og sjelen syk
Tirsdag 9. mars 2021 RBUP, Oslo

Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Program

 

Kursoversikt 2020

Jordmorsymposium 2020

Webinar 24.11:
Katrine M. Owe - Hvorfor gravide bør være fysisk aktive - og hvordan kan de være det?
Webinar 17.11:
Marte Myhre Reigstad - Korona under graviditeten - hvor farlig er det?
Webinar 3.11:
Linn Marie Sørbye - Mors vekt: en mulighet til å påvirke reproduktiv helse
Webinar 27.10:
Linn Marie Sørbye - Er tiden inne for å utvide kvalitetsbegrepet i fødselsomsorgen?

 

Vulvasykdommer
Webinar 12.11 2020 Trondheim

Program

 

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 8.10 2020, Oslo

Velkommen v/Ritsa Storeng
Kvinnelig infertilitet – årsaker og utredning v/Nan B. Oldereid
Kvinnelig infertilitet – hvilke pasienter henvises og hvilken behandling v/Nan B. Oldereid
Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen
Hormonstimulering, preparater, regimer v/Hannah Lena N. B. Russell
Assistert befruktning (ART) i laboratoriet & ART fortid-nåtid-fremtid v/Mette H. Stensen Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn v/Marte Myhre Reigstad
Er det trygt å bruke nedfrosne embryo i IVF? v/Marte Myhre Reigstad
IVF-historie-bioteknologiloven-etiske spørsmål opp gjennom årene v/Eira Bjørvik

 

Når kroppen er gravid og sjelen syk
Tirsdag 10. mars 2020 RBUP, Oslo

Et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Program

 

Emnekurs Obstetrikk
13. - 17. januar 2020, OUS Rikshospitalet

 

Kursoversikt 2019

Dypdykk i kvinnehelse
- fra morkake til overgangsalder
Fredag 13. desember 2019, Kreftforeningens vitensenter Oslo

 

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 7.5 2019, Stavanger

Velkommen v/Ritsa Storeng
Generelt om fertilitet/infertilitet og utredning av «paret» v/Jon Hausken
Hva er Assistert befruktning (ART)? v/Jon Hausken
Infertilitet hos kvinnen – diagnoser og behandling v/Arne Schwennicke
Infertilitet hos mannen – diagnoser og behandling v/Nan Birgitte Oldereid
Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Arne Schwennicke
IVF laboratoriet – metoder v/Mette Haug Stensen
ART – i går, i dag, i morgen v/Shabana Sayed
Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling v/Marte Myhre Reigstad
Bioteknologiloven og assistert befruktning – hvor går vi? v/Torolf Holst-Larsen
Infertilitet og assistert befruktning i løpet av det siste århundret v/Eira Bjørvik

 

Jordmorsymposium 2019
Fagdag 17. januar 2019, Lillehammer

Program

 

Kurs O-32933 Obstetrikk
14. - 18. januar 2019, OUS Rikshospitalet

 

Kursoversikt 2018

Vondt og ikke prioritert
- en konferanse om tabubelagte og skjulte kvinnelidelser
Fredag 14. desember 2018, Kreftforeningens vitensenter Oslo

 

Kurs i vulvasykdommer
Fredag 16. november 2018
OUS Rikshospitalet

Kurskompendium til nedlasting

Den normale vulva v/Nina Bohm Starke, Sverige
Vulvodynier v/Nina Bohm Starke
Behandling av vulvodyni v/Liv R. Moksnes 
Fysioterapi – mensendieck/somatokognitiv behandling v/Ingrid Næss
Sexologisk rådgivning v/Gro Isachsen
Smerter – ny kunnskap og tilnærming v/Unni Kirste
Botox ved vulvodyni v/Mette Meinert, Danmark
Lichen sklerosus v/Helle K Hanssen
Lichen planus v/Kristin Skullerud
Kirurgi/laser ved ulike vulvasykdommer v/Rolf Kirschner  
Malignitet VIN/VAIN v/Rita Steen
Kort om ny forskning på ulike vulvasykdommer v/Slawomir Woiniusj, OsloMet, Per Kristian Teigen, NTNU og Anne Lise Helgesen, OUS

 

Psykiske lidelser i svangerskapet
Primærmedisinsk uke 2018 - Kurs 27

Kurskompendium til nedlasting

 

Kurs i fostersovervåking
Torsdag 30. august og fredag 31. august 2018
Rikshospitalet, Seminarrom 2 B2.U002

Kurskompendium dag 1
Kurskompendium dag 2

 

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 26.4 2018, UiT Tromsø

Kurskompendium til nedlasting

Velkommen til kurs v/Ritsa Storeng
Kvinnelig infertilitet inkl. endometrioseassosiert infertilitet v/Martha A. Hentemann
Mannlig infertilitet v/Nan B. Oldereid
Hormonstimulering ved assistert befruktning (COH) v/Ida Olsen
Assistert befruktning i laboratoriet v/Purusotam Basnet
Aldring og fertilitet v/Mette Haug Stensen
ART - fortid-nåtid-fremtid v/Ritsa Storeng
Assistert befruktning - komplikasjoner v/Marte Myhre Reigstad
Epigenetikk/PGD og screening v/Ragnhild Glad
hCG i tidlig svangerskap v/Torill Aarseth

 

Kurs O-32332 Obstetrikk
15. - 19. januar 2018, OUS Rikshospitalet

 

Kursoversikt 2017

Mental helse i svangerskapet
Kurs 19. oktober 2017, OUS Rikshospitalet

Kurskompendium til nedlasting

Forekomst og definisjoner av psykiske lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid v/Malin Eberhard-Gran
Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel: oppfølging og behandling v/Elisabeth Tjora
Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og post partum v/Hedvig Nordeng
Fødselsangst v/Thorbjørn Steen
Vold tidlig i livet og sammenheng med fødselsangst og -utfall v/Mirjam Lukasse
Posttraumatisk stress etter fødsel v/Susan Garthus-Niegel
Rusmisbruk i svangerskapet v/Gabrielle Welle-Strand

 

Jordmorsymposium 2017
Fagdag 17. oktober 2017 i Tromsø

Kurskompendium til nedlasting

Kunnskapsbasert praksis v/Sigrun Kongslien, UiT
Myter om trening og vekt i svangerskapet v/Katrine M. Owe, OUS
Brukerperspektiv på depresjon etter fødsel v/Catharina Wang, UiT
Etniske forskjeller i svangerskapsrelatert vektøkning og komplikasjoner v/Anne Karen Jenum, UiO
Sammenhengen mellom psykiske belastninger og ønske om keisersnitt v/Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, UiT
Mammamagen etter fødsel v/Katrine M. Owe
Den optimale fødselen v/Stine Bernitz, HiOA

  

Kurs i fostersovervåking
Torsdag 31. august og fredag 1. september 2017
Rikshospitalet, Seminarrom 2 B2.U002  

 

Nytt om kvinnehjertet - fra mors liv til 80+
Seminar 7.6 2017, Folkehelseinstituttet

 

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 31.5 2017, OUS Rikshospitalet

Kurskompendium til nedlasting

Velkommen til kurs v/Ritsa Storeng
Kvinnelig infertilitet v/Anne K. Omland
Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
Mannlig infertilitet v/Nan B. Oldereid
Hormonstimulering ved assistert befruktning (COH) v/Nan B. Oldereid
Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
Fertilitetsbevarende behandling v/Marit Smaavik Johansen
Assistert befruktning - komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn v/Marte Myhre Reigstad
Hva gjør vi med myomer v/Kirsten Hald
ART - fortid-nåtid-fremtid v/Ritsa Storeng
Bioteknologiloven og assistert befruktning v/Ole Johan Borge

 

Kurs i fostersovervåking
Torsdag 23. og fredag 24. mars 2017
Rikshospitalet, Seminarrom 1, B2.U001

 

Kurs O-31254 Obstetrikk
16. - 20.1 2017, OUS Rikshospitalet 

Kursoversikt 2016

Kurs i fostersovervåking O-31253
Torsdag 24.11 og fredag 25. november 2016
Rikshospitalet, Domus Medica tilbygg - Runde auditorium R-105


 

Perinatal mental helse - psykiske lidelser i svangerskapet
Kurs 13.10 2016 Rikshospitalet

Kurskompendium til nedlasting

Program
Forekomst og definisjoner av psykiske lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid
v/Malin Eberhard-Gran, FHI og Akershus universitetssykehus
Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel: oppfølging og behandling
v/Elisabeth Tjora, Akershus universitetssykehus
Gravide med spiseforstyrrelser
v/Finn Skårderud, Villa SULT
Bruk av rusmidler under svangerskap
v/Kari Slinning, R-BUP/ Psykologisk institutt UiO
Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskapet og postpartum v/Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt UiO
Søvn og psyke i perinatalperioden
v/Signe Dørheim, Sandnes DPS
Stress, angst og depresjon i svangerskapet - hva betyr det for barnet? v/Anne Helbig, Oslo universitetssykehus
Posttraumatisk stress etter fødsel
v/ Susan Garthus-Niegel, FHI og Universitetet i Dresden
Fødselsangst og forløsningsvarighet
v/ Samantha Salvesen Adams, Marienlyst legesenter

  

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 6.9 2016

  

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 25.5 2016, Helse Bergen

Kurskompendium til nedlasting

Kvinnelig infertilitet (Martha Gunn Eide)
Aldring og fertilitet (Mette Haug Stensen)
Mannlig infertilitet (Nan Birgitte Oldereid)
Epigenetikk & IVF (Trine Elholm Bjånesøy)
Hormonstimulering (COH) ved assistert befruktning (Hemamaalini Rajkumar)
Assistert befruktning i laboratoriet (Siren Skrede)
Fertilitetsbevarende behandling (Marit Smaavik Johansen)
Assistert befruktning og kreftrisiko hos kvinner og barn (Marte Myhre Reigstad)
Endometrioseassosiert infertilitet (Hans Kristian Opøien)
Bioteknologiloven/ Behandling i utlandet (Torolf Holst-Larsen)

  

Jordmorsymposium 2016
Fagdag 23.5 2016 i Haugesund

Kurskompendium til nedlasting

Overvekt og fedme i svangerskapet? v/Linn Marie Sørbye
Nye anbefalinger for fysisk aktivitet i svangerskapet: Gjelder de for kvinner med fedme? v/Katrine M. Owe
Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødsel v/Malin Eberhard-Gran
Prevensjon: indikasjon, kontraindikasjon og bivirkninger
v/Anne Flem Jacobsen
Effekt av fysisk aktivitet på maternell vektøkning i svangerskapet
v/Katrine M. Owe

  

Alvorlige hendelser i obstetrikken
Kurs 28.4 2016, Rikshospitalet

Kurskompendium til nedlasting

Lessons on Medical Conditions v/Prof. Catherine Nelson-Piercy, London
Alvorlige blødninger i obstetrikk v/Lill Trine Nyfløt
SLE og graviditet v/Karoline Lerang
Mødredødelighet i Norge v/Liv Ellingsen
Håndtering av alvorlig preeklampsi v/Bjørg Lorentzen
Hjertesyke gravide v/Anne Sofie Letting
Cancerbehandling i svangerskapet v/M. Bilal Sert
Risikofaktorer for uterusruptur under fødsel v/Iqbal Al-Zirqi
Forebygging og behandling av alvorlige hendelser.

  

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 9.2 2016

  

Kurs O-30576 Obstetrikk
18. - 22.1 2016, OUS Rikshospitalet

Kursoversikt 2015

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs 26.11 2015, Helse Bergen HF

Overvekt hos kvinner, epidemiologi v/Siri Vangen
Patofysiologi v/Tore Henriksen
Hvilken evidens har vi for at det nytter å intervenere for overvekt og diabetes? v/Tore Henriksen
Livsstiloppfølging under svangerskap. Erfaringene fra Adipol på Rikshospitalet v/Kristin Reimers Kardel
Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel v/Bjørg Lorentzen
Anestesi til overvektige gravide v/Britt Iren Skeide
Tromboseprofylakse v/Chen Sun
Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner v/Francisco G. Real
Graviditet etter fedmekirurgi v/Hanne Benedicte Wielandt
Psykologiske aspekter ved veiledning av overvektige v/Hege Gade

  

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 1.9 2015 

  

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs - 3. juni 2015 i Oslo

Velkommen v/Ritsa Storeng
Kvinnelig infertilitet v/Anne Katerine Omland
Anovulatorisk infertilitet / PCOS v/Anne Katerine Omland
Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
Mannlig infertilitet v/Nan Birgitte Oldereid
Hormonstimulering ved ART v/Nan Birgitte Oldereid
Assistert befruktning i laboratoriet v/Mette Haug Stensen
Assistert befruktning og kreftrisiko hos barn v/Marie Hargreave
Kreftrisiko hos kvinner etter assistert befruktning v/Marte Myhre Reigstad
Nedfrysing av ovarialvev v/Marit Smaavik Johansen
Fertilitet etter kreft v/Hanne Stensheim

  

Jordmorsymposium 2015
Fagdag 21. mai 2015 i Trondheim

Hvordan starte forskning innen jordmorfaget? v/Anne Kaasen
Et differensiert fødetilbud innad i en høyrisikoavdeling
v/Gunnbjørg Andreassen
Hud mot hud - Prematurprosjekt Drammen v/Birgitte L. Ekeberg
Stress etter funn ved ultralydundersøkelse v/Anne Kaasen
Risikofaktorer for uterusruptur v/Iqbal Al-Zirqi
Hvorfor trene i svangerskapet v/Katrine M. Owe

  

Alvorlige hendelser i obstetrikken
Kurs 9.4 2015, Rikshospitalet

Mødredødelighet i Norge v/Liv Ellingsen
Alvorlige blødninger i obstetrikk v/Lill Trine Nyfløt
Behandling av Abnormal invasive placenta v/Steve Robson, UK
Hjertesyke gravide v/Anne-Sofie Letting
Håndtering av alvorlig preeklampsi v/Bjørg Lorentzen
DVT/Lungeemboli i svangerskap/post partum v/Anne Flem Jacobsen
Akutt fettlever /leversykdommer i graviditet v/Bjørg Lorentzen
Sepsis under svangeskap og fødsel v/Liv Ellingsen

  

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 10.2 2015

  

Kurs O-28822 Obstetrikk
19. - 23.1 2015, Rikshospitalet

Kursoversikt 2014

Kvinnehelsefagdagen 2014
4.12 2014, Rikshospitalet

Kunnskapshull om mental helse hos unge jenter v/Elisabeth Swensen
Mamma-Mia - e-helse - forebygging av barseldepresjon
v/Filip Drotz og Silje Marie Haga
Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap v/Hedvig Nordeng
Kunnskapshull mental helse voksne kvinner v/Johanne Sundby
Kunnskapshull om kvinnehjertet v/Anne Grete Semb
Ny behandling for Lichen Planus v/Anne Lise Helgesen
Sosiale ulikheter i helse, betydning av arbeidslivet
v/Berit Rostad og Anna B. Grønskag
Kvinner og kroniske sykdommer – ny kunnskap om underarmsbrudd v/Alvilde Dhainaut
Eldre kvinners helse – hvor er kunnskapshullene v/Bettina Husebø

Kurs i fødselsovervåking
Internkurs Oslo universitetssykehus 26.8 2014

Nordisk Forum 2014

Torsdag 12. juni kl. 12 Briet: "Mann som norm og kvinnen som avviker".
Fredag 13. juni kl. 12 Pankhurst: "Reproduktive rettigheter".
Begge sesjoner i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Jordmorsymposium 2014
Fagdag 27. mai 2014 i Haugesund

Hvordan starte forskning innen jordmorfaget? v/Anne Kaasen og Mirjam Lukasse
Hvordan få ned oxytocinbruk ved normale fødsler v/Elsa Lindtjørn, Stavanger
Smertelindring med vann v/Mirjam Lukasse
Barselomsorg i endring v/Bente Langeland
Hud mot hud - Prematurprosjekt Drammen v/Birgitte L. Ekeberg
Et differensiert fødetilbud innad i en høyrisikoavdeling v/Gunnbjørg Andreassen
Erfaringer fra ADIPOL - Oppfølging av overvektige gravide v/Inger Ottestad
Stress etter funn ved ultralydundersøkelse v/Anne Kaasen

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs - 23. mai 2014 i Trondheim 

Kvinnelig infertilitet, epidemiologi, lovgivning, henvisningsprosedyrer, utredning og behandling v/Knut Kierulf
Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
Anovulatorisk infertilitet/PCOS v/Sigrun Kjøtrød
Endometrioseassosisert infertilitet v/Knut Kierulf
Hormonstimulering ved ART v/Hildegunn Stoum
Assistert befruktning v/Astri Wold
Aldring og fertilitet v/Mette Haug Stensen
Infertilitetsbehandling og kreftrisiko v/Marte Myhre Reigstad
Gamet-/Embryodonasjon og Surrogati v/Arne Sunde

NGF vårmøte i Tromsø 24. april 2014 
Alvorlige hendelser i obstetrikken

Severe maternal morbidity v/ Jos van Roosmalen, Nederland
Mødredødelighet i Norge v/Siri Vangen/Liv Ellingsen
Alvorlige blødninger i obstetrikk v/Lill Nyfløt
Diagnostikk av Abnormally Invasive Placenta ‐ AIP v/Lone Nørgaard
Det vanskelige keisersnittet v/ Per Olofsson
Kasuistikker AIP
Praktisk håndtering av alvorlig preeklampsi / eklampsi v/Meryam Sugulle
Hjertesyke gravide v/ Anne Sofie Letting
Livstruende infeksjoner under graviditet, fødsel og barselperioden
v/ Håkon Sjursen

Kursoversikt 2013

Jordmorsymposium 2013
Fagdag 28.11 2013

Stress etter funn ved ultralydundersøkelse v/Anne Kaasen
Smertelindring med vann v/Mirjam Lukasse
Oppfølging av diabetikere v/Tore Henriksen
Ny kunnskap om bekkenleddssmerter v/Elisabeth K. Bjelland
Hvorfor trene i svangerskapet v/Katrine M. Owe
Oxytocinprosjektet på Karolinska v/Kristina Ågren Silfver
Hvordan starte forskning innen jordmorfaget?
v/Anne Kaasen og Mirjam Lukasse

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs - 10. oktober 2013

Sesjon 1: Teoretisk bakgrunn
Overvekt hos kvinner. Epidemiologi v/Siri Vangen
Patofysiologi (metabolsk syndrom, diabetes, hypertensjon, svangerskapskomplikasjoner) v/Tore Henriksen
Hvilken evidens har vi for at det nytter å intervenere for overvekt og diabetes? v/Tore Henriksen
Miljøet i fosterlivet og helse i neste generasjon v/Nanna Voldner
Psykologiske aspekter ved veiledning av overvektige v/Karen Kollien Nygaard)

Sesjon 2: Praktisk oppfølging av overvektige gravide. Kasuistikker for å belyse praktiske aspekter:
Klinisk erfaring fra Adipol v/Kristin Kardel
Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner v/Guri Gjerdalen
Oppfølging i svangerskapet v/Heidi Overrein
Oppfølging under fødsel v/Bjørg Lorentzen v/
Tromboseprofylakse v/Anne Flem Jacobsen
Oppfølging etter fedmekirurgi v/Eline Birkeland

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs - 6. juni 2013 i Haugesund

Kvinnelig infertilitet, epidemiologi, lovgivning, henvisningsprosedyrer, utredning og behandling v/Torolf Holst-Larsen
Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
Anovulatorisk infertilitet v/Arne Swennicke
Endometrioseassosiert infertilitet v/Jon Hausken
Hormonstimulering ved ART v/Nan Oldereid
Assistert befruktning v/Shabana Sayed
PGD/lovgivning/praksis v/Arne Sunde
Infertilitetsbehandling og kreftrisiko v/Ritsa Storeng

Jubilæumsseminar for Prof. Babill Stray-Pedersen
31. mai 2013, OUS Rikshospitalet

Program fra jubilæumsseminaret

  

Fagdag - Kvinnehelsedagen 2013
9. februar 2013

Kvinner lever lenge, men er mer syke. Hva er kvinnehelseutfordringene i Norge og globalt?
v/ Johanne Sundby
Mødredødlighet i Norge v/ Siri Vangen
Medikamentell abort: Hvem eier kvinnekroppen? v/ Mette Løkeland Alvorlige fødselsrifter v/ Elham Baghestan
Mamma-Mia: Risikofaktorer og forebygging av barseldepresjon,
v/ Silje Marie Haga
Betennelser i blodårer som mulig årsak til hjerte/karproblematikk hos kvinner med leddgikt v/ Ivana Hollan
Forekomst av hjerte-/karsykdom etter fjerning av livmor og eggstokker hos norske kvinner v/ Trond Melby Michelsen
Vulvalidelser – rammer unge og eldre v/ Berit Schei
Fysisk aktivitet etter hoftebrudd v/ Kristin Taraldsen
Hva er det med kvinner og Alzheimer? v/ Arnhild Valen-Sendstad Paneldiskusjon - Hvordan og hva skal til for å skaffe kvinnehelse bedre prestisje? Behov for ny kvinnhelsestrategi?
Johanne Sundby: Ti år etter Kvinnehelse NOUen – hva ble foreslått og hva er blitt gjort?
Berit Schei: NTNU’ satsning på kvinnehelse – oversikt og utfordringer
Siri Vangen: Hva har Nasjonalt kompetansesenter gjort – og veien videre Anne-Karin Nygård: Norske Kvinners Sanitetsforenings satsning – oversikt og videre utfordringer.

Kursoversikt 2012

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs 19. oktober 2012

Forekomst, komplikasjoner og veiledning om livsstil:
Overvekt hos kvinner v/Siri Vangen
Overvekt mer enn bare overvekt v/Tore Henriksen
Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner v/Guri Gjerdalen
Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Erfaringer fra veiledning av overvektige gravide v/Kristin Kardel
Miljøet i fosterlivet og helse i neste generasjon v/Nanna Voldner
Amming og overvekt v/Anna Pia Häggkvist
Brukerperspektivet v/Ida Engerud

Anbefalinger for svangerskaps- og fødselsomsorgen for overvektige gravide:
Oppfølging av overvektige i svangerskapet v/Liv Ellingsen
Oppfølging ved vaginal fødsel hos overvektige v/Heidi Overrein
Forløsning av overvektige, - sectio eller vaginal. Hvor skal overvektige føde v/Bjørg Lorentzen
Anestesi til overvektige gravide v/Eldrid Langesæter
Tromboseprofylakse v/Anne Flem Jacobsen
Hvilken evidens har vi for at det nytter å intervenere for overvekt og diabetes v/Tore Henriksen

Infertilitet - fra diagnose til behandling og videre
Kurs 10. mai 2012

Kvinnelig infertilitet, epidemiologi, lovgivning, henvisningsprosedyrer, utredning og behandling v/Anne Omland
Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
Anovulatorisk infertilitet v/Tom Tanbo
Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Karin Elisabeth Høie
Assistert befruktning v/Ritsa Storeng
Insidens av bryst, ovarie- og livmorkreft i Norge v/Inger Kristin Larsen
Causes of infertility as predictors of subsequent cancer risk v/Louise Brinton, NIH, USA
Ovulation induction and cancer risk v/Louise Brinton

Kursoversikt 2011

" Med smerte skal du føde.."
Fødselssmerter: fysiologi og behandling, kulturelle forhold og forebygging

Kurs 21. oktober 2011

Fødselssmerter – litt historikk og dagens bruk av smertelindring i Norge v/Britt-Ingjerd Nesheim
Fødselssmertenes fysiologi v/Leiv Arne Rosseland
Behandling ved fødselssmerter v/Leiv Arne Rosseland
Hvorfor skulle ”riktig” pusting virke inn på opplevelse av fødselssmerter? v/Judith Hagen Meadow
”Vi må unne kvinner å føde naturlig” – fødselsopplevelse i et mestringsperspektiv v/Mari Hagtvedt
Kan forberedelse i svangerskapet redusere smerter under fødsel? v/Malin Bergström

Infertilitet - fra diagnose til behandling
Kurs 4. mai 2011

Kvinnelig infertilitet, utredning og behandling v/Anne Omland
Mannlig infertilitet v/Nan Oldereid
Endometrioseassosiert infertilitet v/Hans Kristian Opøien
Diagnostiske undersøkelser av uterinhulen ved infertilitet v/Eva Ring
Hormonstimulering ved assistert befruktning v/Gudvor Ertzeid
Infertilitet – demografi/epidemiologi/lovgivning/henvisningsprosedyrer v/Tom Tanbo
Assistert befruktning v/Ritsa Storeng
Anovulatorisk infertilitet v/Tom Tanbo
Fertilitetsbevarende behandling v/Irma Oskam
PGD v/Trine Prescott
Resultater etter behandling med assistert befruktning i Norge
v/Johan Hazekamp

Hvordan ivaretar vi de førstegangsfødende?
Kurs 28. april 2011

First-time mothers’ experiences of contact with the labour ward before hospitalisation  v/Tine Eri
Proactive Support of labor - from the midwife’s point of view
v/Simone Valk
Proactive Support of labor - from the obstetrician’s point of view
v/Paul Reuwer
Innledning til diskusjon. Erfaringer fra Rikshospitalet.  Workshop

Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurs 3. mars 2011 

Forekomst, komplikasjoner og veiledning om livsstil:
Overvekt hos kvinner v/Siri Vangen
Overvekt mer enn bare overvekt v/Tore Henriksen
Overvektsrelaterte komplikasjoner i svangerskap og fødsel v/Janette Khoury
Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Erfaringer fra veiledning av overvektige gravide v/Kristin Kardel
Overvekt og infertilitet v/Tom Tanbo
Miljøet i fosterlivet og helse i neste generasjon v/Nanna Voldner

Anbefalinger for svangerskaps- og fødselsomsorgen for overvektige gravide:
Oppfølging av overvektige i svangerskapet v/Liv Ellingsen
Forløsning av overvektige, - sectio eller vaginal. Hvor skal overvektige føde? v/Bjørg Lorentzen
Vaginal fødsel, - overvåking, intervensjon og risiko v/Heidi Overrein
Anestesi til overvektige gravide v/Eldrid Langesæter
Tromboseprofylakse v/Anne Flem Jacobsen

Kursoversikt 2010

Svangerskap og fødsel etter tidligere keisersnitt
Kurs 4. mai 2010

Epidemiology, trends in use of acute and elective Caesarean Section v/Siri Vangen
Should we repeat "The break through project? v/Toril Kolås
Caesarean delivery and subsequent pregnancy complications v/Mette Tollånes
Obstetric outcomes of uterine rupture after previous Caesarean Section v/Iqbal Al-Zirqi
Placental complications after previous Caesarean Section v/Susanne Albrechtsen
Induction of labor after previous Caesarean Section v/Anne Flem Jacobsen
Monitoring of pregnancy and labor after previous Caesarean Section v/Tore Henriksen

Kursoversikt 2009

Infeksjoner samt nevrologiske og muskel/skjelettlidelser i graviditet
Kurs 15. og 16. oktober 2009

Infeksjon og preterm fødsel. Retningslinjer ved preterm vannavgang v/Bo Jacobsson
Hva er trygt å spise for gravide? v/Kristin Prestrud
Asymptomatisk bakteriuri hos gravide v/Truls Leegaard
Antibiotikabehandling hos gravide v/Liv Ellingsen
Appendicitt hos gravide v/Bjørg Lorentzen
Reisemedisin hos gravide v/Babill Stray-Pedersen
Epilepsi v/Tore Henriksen
Migrene v/Babill Stray-Pedersen
Graviditet hos kvinner med myasthenia gravis og Charcot-Marie-Tooth v/Jana M. Hoff
TIA hos gravide v/Line Sveberg Røste
Multippel sklerose v/Elisabeth Gulowsen Celius
Bekkenløsning v/Britt Stuge
Ryggsmerter/skiveprolaps v/Ellen K. Aksnes
Fysisk aktivitet hos gravide v/Lene A.H. Haakstad
Tilrettelegging i arbeidslivet - sykemelding v/Ebba Wergeland

Jordmorsymposium 2009
Kurs 7. oktober 2009 - Tema: Sfinkterskader

Epidemiologi: Forekomst i forskjellige land, variasjoner over tid, variasjoner på fylkes- og institusjonsnivå v/Tom Tanbo
Risikofaktorer v/Anny Spydslaug
Episiotomi, hjelper det? v/Hilde Tinderholt Myrhaug
Nasjonal handlingsplan v/Stine Bernitz
Sfinkterrupturprosjektet Fredrikstad v/Katrine Sandhaug
Sfinkterrupturprosjektet Lillehammer v/Elisabeth Hals
Sfinkterrupturprosjektet Stavanger v/Vibeke Løvik
Sfinkterrupturprosjektet Ålestund v/Cathrine Solsletten
Else Utgaard vs Mirjam Lukasse: Støtte av perineum hjelper/hjelper ikke (for og mot)

Recurrent risk of anal sphincter laceration among women with vaginal deliveries (Spydslaug A, Trogstad LI, Skrondal A, Eskild A.)

Anal sphincter tears at spontaneous delivery: a comparison of five hospitals in Norway (Valbø A, Gjessing L, Herzog C, Goderstad JM, Laine K, Valset AM.)

A validation of the diagnosis of obstetric sphincter tears in two Norwegian databases, the Medical Birth Registry and the Patient Administration System (Baghestan E, Børdahl PE, Rasmussen SA, Sande AK, Lyslo I, Solvang I.)

Kvinner med hjertesykdom og graviditet
Kurs 21. januar 2009

Cardiovascular adaptations during pregnancy v/M-E. Estensen
Cardiovascular examination in pregnancy v/E. Thaulow
Heart disease and pregnancy v/P. Presbitero
Management of labour and delivery v/M. Dragsund
Management of labour and delivery v/E. Langesæter
Management of labour and delivery v/A-S. Letting
Peripartum cardiomyopathy v/L. Aaberge
Peripartum cardiomyopathy v/T. Henriksen
Valve surgery in fertile women – when, who and how? v/O. Geiran
Treatment of heart rhythm disorders in pregnant women v/J. P. Amlie
Anticoagulant treatment during pregnancy v/F. Brosstad
Medical treatment during pregnancy and breastfeeding v/S. Madsen
Medical treatment during pregnancy and breastfeeding v/B. I. Nesheim

Kursoversikt 2008

Jordmorsymposium
Kurs 7. februar 2008

Mortalitet og morbiditet v/Iqbal Al-Zirqi
Post-partum urinretensjon v/Kaja Hellenes
Hva gjør vi for å hindre post-partum urinretensjon? v/Ann Holstvoll
Urinveisskader i forbindelse med fødsel. v/Hjalmar Schiøtz
BladderScan-prosjektet v/Mirjam Lukasse
Eldre kvinner, svangerskap og fødsel v/Bente Rønnes
Alders betydning for svangerskap og fødsel v/Tom Tanbo)
Statistikk fra Obstetrix v/Siri Kløve
Etiske refleksjoner rundt eggdonasjon v/Gudvor Ertzeid
Jeg vil IKKE ha keisersnitt v/Lise Gaudernack
Jeg vil ha keisersnitt v/Anne Hedvig Melbye Pfeffer
Mer fornøyde mødre med keisersnitt? v/Ingela Wiklund

Kursoversikt 2007

Graviditet og kronisk sykdom
Kurs 08. oktober, 2007

Diabetes og graviditet(endokrinolog) v/Kristian Hanssen
Diabetes og graviditet(gynekolog) v/Tore Henriksen
Thyroideaforstyrrelser v/Ivar Følling
Asthma/allergi v/Anne Nålsund
Blodsykdommer/koagulopatier v/Per Morten Sandset
Hypertensjon v/Bjørg Lorentzen
Hjertesykdommer v/Kai Andersen
Nyresykdommer v/Aud Hoieggen
Svangerskap hos transplanterte v/Bjørg Lorentzen​

Fant du det du lette etter?