Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker har en landsdekkende funksjon innen rettsgenetisk sakkyndig virksomhet for politiet og rettsvesenet i Norge.

Les mer om Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker

Tett knyttet til samfunnsoppdraget driver seksjonen også forskning, undervisning og veiledning.

Variasjonen i DNA mellom individer er så omfattende at den kan danne basis for identifikasjon. Biologisk materiale kan derved brukes til å knytte en person til et biologisk spor på åsted. DNA finnes i biologisk materiale, for eksempel blod, spytt, sæd og hudceller, og en DNA-profil kan fremstilles fra dette materialet.

Seksjonens arbeidsoppgaver

  • Påvisning og karakterisering av mulig biologisk materiale.
  • Identifisere cellematerialet i sporprøver og personprøver ved bruk av DNA-analyser.
  • Sakkyndig tolkning og sammenligning av DNA-profiler fremstilt fra sporprøver og referanseprøver fra personer.
  • Overføring av registerverdige DNA-profiler til politiets DNA-register (identitetsregisteret, etterforskningsregisteret og sporregisteret).


Sikring av prøver

Normalt er det politiet som foretar sikring av spormateriale og/eller effekter på et åsted. Politiet forestår også innhenting av personprøver. Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker gir politiet råd og veiledning om optimal sikring og forsendelse av prøver.


Forskning

Forskningen utføres på områder som er nært knyttet til seksjonens øvrige virksomhet, herunder:

  • Utvikling og forbedring av metoder for tolkning av kompliserte blandingsspor. I noen saker er det flere bidragsytere til et DNA-spor. Det kan for eksmpel være en anmeldt voldtekt der flere gjerningspersoner er involvert, eller det kan være spor avsatt i forbindelse med narkotikasaker.
  • Utvikling av metoder for å minimere muligheten for oversmitting og kontaminering av sporprøver samt holdbarhet av biologisk materiale i ulike miljøer.
  • Forbedring av metoder for prøvetaking. Hensikten er å utvikle og forbedre metoder slik at en høyere andel sporprøver gir brukbare DNA-profiler.
  • Databasesøk og rettsikkerhet. Internasjonalt har det vært en omfattende faglig diskusjon om hvordan treff i registre skal vektes statistisk. Dette er et tema som vil få økende nasjonal betydning ettersom de norske registrene vokser.


Akkreditering

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker er siden 01.01.2010 akkreditert etter kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditering gjelder alle analyser samt faglige vurderinger og fortolkninger.

Medarbeidere

Solveig Jacobsen
Seksjonsleder, Høyskolekanidat/Master i organisasjon og ledelse
T: 23013170

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 31 70
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Fant du det du lette etter?