Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet

Seksjonen utfører DNA-analyser med sikte på klarlegging av genetisk slektskap, vurderinger av hvorvidt tvillinger er en- eller toeggede samt måling av kimerismegrad hos benmargstransplanterte pasienter.  

Les mer om Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet

Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet

Seksjonen har både private og offentlige oppdragsgivere. Privatpersoner henvender seg direkte eller via advokat, og gjør avtale om en analyse før prøver tas etter gitte retningslinjer. Se også Genetisk slektskap  eller  www.farskap.no for bestilling av DNA-test.

Seksjonen utført rettsgenetiske analyser for det offentlige i farskapssaker siden opprettelsen av Rettsmedisinsk instituttet i 1938. Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet utfører per dags dato samtlige farskaps- og slektskapsutredninger rekvirert av NAV og domstolene ved bruk av DNA-analyser. Seksjonen har også en landsdekkende funksjon når det gjelder bistand til identifisering av døde ved hjelp av DNA-analyser. Det utføres analyser av benmargstransplanterte pasienter for å måle grad av donorkimerisme, og produseres DNA-profiler for personer involvert i straffesaker på oppdrag fra politiet.

Forskning

Rettsgenetisk forskning har som hovedformål å bidra til relevant kunnskap om DNA-markører som benyttes i praktisk, rettsgenetisk sammenheng. Gjennom omfattende formalgenetiske studier av relevante befolkningsgrupper, karakteriseres og kartlegges ulike genetiske markører. Resultatene er med på å danne basis for å benytte markørene i ulike typer slektskapsutredninger. Et annet felt er utvikling av programvare og modeller for bevisvurdering i tilknytning til slektskapsutredninger.

Seksjonen har gjennom en årrekke jobbet innen dette fagfeltet både internt og i samarbeid med andre forskere og organisasjoner (EDNAP, YHRD, ISFH, ESWG). Forskningsresultatene har vært lagt frem på nasjonale/internasjonale fagmøter og er publisert i internasjonale tidsskrifter.

Akkreditering

Seksjonen, da ved navn Avdeling for genetisk slektskap og personidentitet, ble 29. mai 2008 akkreditert etter kravene i NS-ENISO/IEC 17025. Akkreditering gjelder alle analyser samt faglige vurderinger og fortolkninger.

Medarbeidere

Marguerethe Rødhammer Stenersen
Seksjonsleder, cand.scient.
T:
M: 906 27 196

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 31 50
mandag - fredag 09.00-15.00
Seksjonsleder Marguerethe Rødhammer Stenersen:
E-post
Postadresse
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Fant du det du lette etter?