HELSENORGE

Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Seksjonen har ansvar for å utarbeide rettssikre fortolkninger av analyseresultater, samt utsending av svarbrev mm. til rekvirentene, blant annet til politiet, fengslene og rettsmedisinerne.

NYHETER FRA AVDELINGEN

ARTIKLER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?