Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjonen har ansvar for å utarbeide rettssikre fortolkninger av analyseresultater, samt utsending av svarbrev mm. til rekvirentene, blant annet til politiet, fengslene og rettsmedisinerne.

NYHETER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?