Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner er ansvarlig for pre- og postanalytiske fellesoppgaver for rettstoksikologiske tjenester.

Les mer om Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner

Avdelingen er ansvarlig for pakking og utsendelse av prøvetakingsutstyr, registreringsoppgaver ved prøve-/rekvisisjonsmottak, produksjon og utsendelse av svarbrev, samt ekspedisjon av sakkyndigrapporter.

Avdelingen er videre ansvarlig for opprettholdelse av rekvirentkontakt, fagsaksarkiv, fakturagrunnlag og forvaltning av laboratoriets fagsystem.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 30 10
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Fant du det du lette etter?