Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner er ansvarlig for pre- og postanalytiske fellesoppgaver for rettstoksikologiske tjenester.

NYHETER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?