HELSENORGE

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner er ansvarlig for pre- og postanalytiske fellesoppgaver for rettstoksikologiske tjenester. Avdelingen er ansvarlig for utsendelse av prøvetakingsutstyr, registreringsoppgaver ved prøve-/rekvisisjonsmottak, utsendelse av svarbrev, samt ekspedisjon av sakkyndigrapporter. Avdelingen håndterer rekvirentkontakt, fagsaksarkiv, fakturagrunnlag og forvaltning av laboratoriets fagsystem.

NYHETER FRA avdelingen

ARTIKLER FRA avdelingen

Fant du det du lette etter?