Personlighetspoliklinikken

Spesialpoliklinkk for personlighetsforstyrrelser er en områdepoliklinikk for Osloregionen som tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse (PF) i tråd med Pasientforløp for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Les mer om Personlighetspoliklinikken

Personlighetspoliklinikken

Personlighetspoliklinikken er en spesialpoliklinikk i Seksjon for personlighetspsykiatri med følgende oppgaver:

 • Spesialisert utredning og behandling av personlighetsrelaterte psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser. Vi tilbyr et intensivt psykoterapiprogram for personer som sliter med ustabile og intense følelser, vanskelige relasjoner, problemer med å kontrollere impulser og som ofte driver med selvskading (emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse). Prioritert aldersgruppe for behandling er 18-30 år.
 • Second opinion vurderinger av pasienter med personlighetsforstyrrelser og personlighetsrelaterte problemer.
 • Rådgivning til spesialisthelsetjenesten med hensyn til spesielle behandlingsutfordringer på grunn av personlighetsproblemer.

For informasjon om Covid-19, se sykehusets beredskapsside: https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap


Behandling

Behandlingsprogrammer med individuell tilpasning:

 • Kombinert gruppeterapi, individualterapi og psykoedukasjon
 • For pasienter med emosjonelt ustabil PF tilbys Manualisert psykodynamisk orientert terapi: Mentaliseringsbasert terapi (MBT).
 • Behovstilpasset tilbud om ukentlig billedterapi
 • For pasienter med engstelig (unnvikende) PF: MBT tilpasset engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse

Les mer:

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelser for voksne

Henvisningsrutiner

Personlighetspoliklinikken mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten (DPS). DPS foretar vurdering av rett til behandling i spesialisthelsetjenesten og utfører basisutredning i henhold til pakkeforløp for psykisk helse - voksne. DPS har ansvar for pasienten og pakkeforløpet inntil oppstart av behandling i Personlighetspoliklinikken.


Henvisningen må inneholde:

 • Klinisk vurdering 
 • Enklere utredning av personlighetsforstyrrelse (SCID-5 PF og GAF/GFS)
 • Differensialdiagnostisk vurdering
 • Vedlegg av relevante epikriser fra andre instanser
 • Helst også pasientens egensøknad på fastlagt skjema.

Henvisningen må også inneholde administrative opplysninger om bl.a. rettighetsvurdering:

 • Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse? (ansiennitetsdato)
 • Resultatet av rettighetsvurdering: Rett eller ikke rett til prioritert helsehjelp?
 • Hvilken type helsehjelp skal pasienten ha: utredning eller behandling?
 • Hva er dato for frist start helsehjelp?
 • Er helsehjelpen påbegynt? (fristen innfridd)
 • Hvis ja; når?

Henvisning til mentaliseringsbasert terapi (MBT):

 • Målgruppen for behandling er i hovedsak pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF) i Osloregionen. I tillegg er det under utprøving et eget behandlingsprogram for pasienter med engstelig (unnvikende) PF, foreløpig med begrenset kapasitet.
 • Prioritert målgruppe er 18-30 år.

Henvisninger til second opinion:

 • Alle typer personlighetspatologi.
 • Søknader tas i mot for pasienter som aktivt følges opp innen spesialisthelsetjenesten.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

Adresse:
Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo

Henvisningen merket tydelig med Personlighetspoliklinikken.

Pårørendegruppe

Avdeling for personlighetspsykiatri inviterer jevnlig til pårørendegruppe for pårørende til pasienter ved Personlighetspoliklinikken.
Behandlingsprogrammet ved vår poliklinikk kalles mentaliseringsbasert terapi (MBT). Det er skreddersydd for personlighetsmessige problemer som er forbundet med egen selvfølelse, forholdet til andre mennesker og regulering av følelser.
Følgende temaer blir gjennomgått på seminaret:

 • Hva er mentalisering? 
 • Hva innebærer det å ha vansker med mentalisering? 
 • Hva innebærer det å ha vansker med følelsesregulering?
 • Hva er personlighetsforstyrrelse? 
 • Hva kjennetegner emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse? 
 • Hva består behandlingsprogrammet av? 
 • Hvordan kan du som pårørende støtte opp om behandlingen?

Vi inviterer til dialog rundt disse temaene.

Interessert i å delta?
Ta kontakt med ekspedisjonen på tlf. 22 11 83 75 for å få vite dato for neste seminar, samt påmelding.

Kvalitetssikring, forskning og fagutvikling

Poliklinikkens særegne kompetanse og organisasjon er formet av et mangeårig tett samarbeid med Forskergruppe Personlighetspsykiatri, Nettverk for personlighetsforstyrrelser (Nettverket) og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

 

Kvalitetssikring: Behandlingen er kunnskapsbasert og kvalitetssikres gjennom strukturerte kliniske intervjuer og regelmessige systematiske kliniske evalueringer.

Forskning: Forskning er integrert i all klinisk virksomhet ved poliklinikken. Forskningen omfatter utvikling og evaluering av psykoterapeutisk behandling ved personlighetsforstyrrelse og utvidelse av kunnskap om personlighetspatologi. Forskningen inkluderer kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Fagutvikling: Kurs, veiledning og undervisning til kommune- og spesialisthelsetjenesten, Hospitanter ved poliklinikken. Psykologistudenter i for- og hovedpraksis og presentasjoner ved nasjonale og internasjonale fagkonferanser.


Samarbeidsrelasjoner


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 22


Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 22 11 83 75

Telefon
22 11 83 75
Alle hverdager mellom Kl. 10:00 -12:00 og 13:00-14:00. Ta kontakt med OUS sentralbord på tlf. 22 11 80 80 ved henvendelser utenfor åpningstiden.
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Personlighetspoliklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - Bygg 22
Besøksadresse
Kirkeveien 166, 0450 Oslo (Kart)
Kirkeveien 166, bygg 22, 0450 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?