HELSENORGE
Lege veileder pasient
Avdeling for medisinsk genetikk

Seksjon for arvelig kreft

Ved Seksjon for arvelig kreft tilbyr vi genetisk veiledning og gentesting til familier der det er mistanke om arvelig kreft. Gjennom gentesting og kartlegging av familiehistorie kan vi avklare om det er arvelig årsak til kreft i en familie. Personer som får påvist økt risiko kan få oppfølging som gjør det mulig å forebygge kreft eller oppdage sykdom på et tidlig stadium. 

Foto: Bård Gudim
Fant du det du lette etter?