Rettsmedisinske fag

Foto: NTB/Scanpix

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall.
Vi har en utstrakt sakkyndig virksomhet for politi-/påtalemyndigheten, domstoler. Andre rekvirenter av våre tjenester er departementer og direktorater som kriminalomsorgen, UDI og NAV samt personregisteret, helsevesenet og barnevernet. Enkelte tjenester tilbys også oppdragsgivere utenfor offentlig sektor. Vi arbeider etter gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger samt anerkjente kvalitetssikringsprinsipper innenfor rettsmedisinske fag. Kvalitetsarbeid og klagebehandling er viktige bidrag til kontinuerlig forbedring. Store deler av vår oppdragsvirksomhet er akkreditert etter ISO 17025. Vi har etablerte forskningsgrupper innenfor våre ulike fagområder. Deler av forskningen kan ha nytteverdi også i helsesektoren som bedret diagnostikk og pasientbehandling. Vi har også aktivitet innen undervisning og formidling som bygger på erfaring fra vår oppdrags- og forskningsvirksomhet.

Fagområder:

Dødsstedsundersøkelser Rettsgenetikk
Rettspatologi og klinisk rettsmedisin Rettstoksikologiske analyserRusmiddelstatistikk- og faktaarkBiologisk aldersvurdering


Akkreditering

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Avdelingens seksjoner

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Avdelingsledelsen

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Blogginnlegg

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Organisasjonskart

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Årsrapport

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Nyheter fra rettsmedisinske fag

ARTIKLER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?