Rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall.

Oppdrag utføres for politi-/påtalemyndigheten, domstoler, departementer og direktorater som kriminalomsorgen, UDI og NAV samt personregisteret, helsevesenet og barnevernet. Enkelte tjenester tilbys også oppdragsgivere utenfor offentlig sektor. Behandlingsgrunnlag for person- og saksinformasjon er gitt oss via databehandleravtale med den enkelte oppdragsgiver.

Sakkyndig erklæringer skal besvare mandat gitt fra oppdragsgiver, være objektive og holde høy faglig kvalitet. Vi arbeider etter gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger samt anerkjente kvalitetssikringsprinsipper. Store deler av vår oppdragsvirksomhet er akkreditert etter ISO 17025. 

Tilbakemeldinger angående feil eller mangler ved våre tjenester er viktig for at vi skal bli bedre og kunne yte best mulig service til våre oppdragsgivere. Klager bes sendt skriftlig til det aktuelle fagområdet og vil bli behandlet i henhold til vår rutine for klagebehandling .

Vår forskning skal holde høy faglig kvalitet og skal være relevant og nyttig for våre ulike fagområder. Deler av forskningen kan ha nytteverdi også i helsesektoren som bedret diagnostikk og pasientbehandling. 

Undervisning og formidling av fag tilpasses målgrupper og bygger på erfaring fra vår oppdrags- og forskningsvirksomhet.

Fagområder:

Dødsstedsundersøkelser Rettsgenetikk
Rettspatologi og klinisk rettsmedisin Rettstoksikologiske analyserRusmiddelstatistikk- og faktaarkBiologisk aldersvurdering

Artikler om rettsmedisinske fag

Fant du det du lette etter?