HELSENORGE
BIlde av en hånd med en rad med pipetter

Rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag leverer tjenester til rettsvesenet og annen offentlig forvaltning og har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og dødsstedsundersøkelser ved barnedødsfall. Foto: NTB/Scanpix

Nyheter fra rettsmedisinske fag

ARTIKLER FRA RETTSMEDISINSKE FAG

Fant du det du lette etter?