Rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarns dødsfall. Oppdrag utføres for politi-/påtalemyndigheten, domstoler, departementer og direktorater som kriminalomsorgen, UDI og NAV samt personregisteret, helsevesenet og barnevernet. Enkelte tjenester tilbys også oppdragsgivere utenfor offentlig sektor. Behandlingsgrunnlag for person- og saksinformasjon er gitt oss via databehandleravtale med den enkelte oppdragsgiver. Sakkyndig erklæringer skal besvare mandat gitt fra oppdragsgiver, være forståelig for mottaker og leveres til avtalt tid. De bygger på kunnskapsbasert praksis, de skal være objektive og ha høy faglig kvalitet. Vi arbeider etter gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger samt anerkjente kvalitetssikringsprinsipper. En stor del av oppdragsvirksomheten er akkreditert etter ISO 17025. Vår forskning skal holde høy faglig kvalitet og skal være relevant og nyttig for våre ulike fagområder. Deler av forskningen kan ha nytteverdi også i helsesektoren som bedret diagnostikk og pasientbehandling.  Undervisning og formidling tilpasses målgrupper og bygger på erfaring fra vår oppdrags- og forskningsvirksomhet.

Fagområder:

Dødsstedsundersøkelser Rettsgenetikk
Rettspatologi og klinisk rettsmedisin Rettstoksikologiske analyserRusmiddelstatistikk- og faktaarkBiologisk aldersvurdering

Artikler om rettsmedisinske fag

Fant du det du lette etter?