Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Rettsmedisinske fag dekker områdene rettstoksikologi, rettsgenetikk, rettspatologi/klinisk rettsmedisin og biologisk aldersvurdering.

Kontakt

Oppmøtested

Lovisenberggata 6

0456 Oslo

Telefon
23013000
Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

MERK! Prøver til analyse i toksikologi sendes til:
Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Ny fakturaadresse fra 1.1.2017:
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Regnskapsavdelingen inngående faktura
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.