Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Les mer om Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag

Les mer om fagområdene til Avdeling for rettsmedisinske fag

Stortinget har vedtatt å overdra Område for rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus med virkning fra 1. januar 2017.

Virksomheten blir organisert som Avdeling for rettsmedisinske fag i Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

Etter overdragelsen vil virksomheten fortsette i de samme arealene som i dag. Rettsgenetikk og rettspatologi er lokalisert på Rikshospitalet og i Gaustadalléen 30, mens Rettstoksikologi holder til i Lovisenberggata 6.

Endringer fra 1. januar 2017:

Ved årsskiftet endres faktura- og postadressen til Avdeling for rettsmedisinske fag (se nedenfor).
Merk: Det er ingen adresseforandring for levering og sending av prøver til analyse i toksikologi.

20. februar 2017 endres også telefonnummer og epostadresser til virksomheten og medarbeidere i rettsmedisinske fag.

Kontakt

Telefon
23 01 30 00
Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

MERK! Prøver til analyse i toksikologi sendes til:
Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo



Ny fakturaadresse fra 1.1.2017:
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Regnskapsavdelingen inngående faktura
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Seksjon for rettsgenetikk i straffesakerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettsgenetikk-i-straffesakerSeksjon for rettsgenetikk i straffesaker
Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettsgenetisk-slektskap-og-identitetSeksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet
Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettsmedisinske-undersokelser-av-barnSeksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn
Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettspatologi-og-klinisk-rettsmedisinSeksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Seksjon for rettstoksikologisk analytikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettstoksikologisk-analytikkSeksjon for rettstoksikologisk analytikk
Seksjon for rettstoksikologisk fortolkninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettstoksikologisk-fortolkningSeksjon for rettstoksikologisk fortolkning
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjonerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rettstoksikologiske-stottefunksjonerSeksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Seksjon for rusmiddelforskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/seksjon-for-rusmiddelforskningSeksjon for rusmiddelforskning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.