Seksjon for rettstoksikologisk analytikk

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjon for rettstoksikologisk analytikk har vært akkreditert siden februar 1996 og utfører screening og bekreftelses analyser av alkoholer, karbonmonoksid, legemidler og illegale rusmidler i biologisk materiale.

Les mer om Seksjon for rettstoksikologisk analytikk

Seksjon for rettstoksikologisk analytikk

Screening utføres med immunologiske, enzymatiske og kromatografiske metoder. Avdelingen benytter høytoppløselig massespektrometri som LC-Q-TOF for screening av alle obduksjonssaker og kvantifisering av «nye» rusmidler/medikamenter. Bekreftelsesanalyser utføres på kromatografiske metoder med massespektrometri (GC-MS, GC-MSMS, LC-MS og LC-MSMS), med unntak av alkoholer og karbonmonoksid hvor man benytter headspace med gasskromatografi og flammeionisasjonsdetektor (HS-GC-FID).

Innsendt biologisk materiale opparbeides ved immobilisert væske ekstraksjon (SLE), forsforlipidfjerningskolonner (PPT), fast-fase (SPE) eller væske-væske (LLE) ekstraksjon for å fjerne uønskede stoffer fra materialet.

Spesialanalyser

Avdelingen utfører også spesialanalyser, dvs. påvisning av stoffer som ikke inngår i avdelingens standard analyseprogrammer, stoffer hvor man ikke har etablerte metoder, eller analyser i saker hvor det kreves spesiell oppfølging (eks. obduksjonssaker).

Metodeutvikling

Avdelingen har kontinuerlig fokus på metodeutviklingsprosjekter som forbedrer analysearbeidet gjennom effektivisering, automatisering, redusere HMS-belastninger og kvalitetssikringsarbeid. Utpipettering og prøveopparbeidelse overføres i større grad til automatiseringsroboter.

Avdelingen har fokus på å ha et oppdatert analyserepertoar. For å møte den internasjonale trenden med stadig nye psykoaktive stoffer på det illegale rusmiddelmarkedet, benyttes høytoppløselig massespektrometri til screening for raskt å kunne finne nye stoffer og inkludere disse i vårt standardrepertoar.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 30 10
E-post
Postadresse

Sending av prøver til analyse i toksikologi:

Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

 

Fant du det du lette etter?