Seksjon for rettstoksikologisk analytikk

Avdeling for rettsmedisinske fag overføres 1.1.2017 fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Seksjon for rettstoksikologisk analytikk har vært akkreditert siden februar 1996 og utfører screening og bekreftelses analyser av alkoholer, karbonmonoksid, legemidler og illegale rusmidler i biologisk materiale.

NYHETER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?