HELSENORGE
Psykoedukativt familiesamarbeid

Metodebok i psykoedukativt familiesamarbeid

Denne metodeboken gir en innføring i psykoedukativt familiesamarbeid i en familiegruppe. Den er tilpasset norske forhold og er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer, Pårørendeveilederen og Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid har utarbeidet "Metodebok for psykoedukativt familiesamarbeid i enfamiliegruppe"

​Metodeboken inneholder oversettelse av manualen Clinicians’ Treatment Manual for Family-Focused Therapy for Prodromal Youth (FFT-PY). Dette er en manual for psykoedukativt familiesamarbeid som er spesielt rettet mot ungdom og unge voksne som er i risiko for, eller som har utviklet en psykose- eller bipolar lidelse.

I mange tilfeller vil det være viktig å kunne gjøre tilpasninger av familiesamarbeidet i forhold til hvilken diagnose, alder, funksjon og livssituasjon pasienten har. Det er også viktig å kartlegge familiens ressurser og utfordringer med å delta i et slikt samarbeid.På bakgrunn av denne tilpasningen av tilbudet har vi derfor utarbeidet en innledende del med introduksjon til hva et psykoeduaktivt familiesamarbeid er, og hvordan man kan gjennomføre et slikt samarbeid.

Metodeboken inneholder også en egen del knyttet til arbeid med flerfamiliegrupper, samt en del med arbeidsark. Disse kan også lastes ned som enkletfiler og benyttes i de ulike fasene av familiesamarbeidet. Man bør gjennomføre et gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid for å drive gruppe. Der vil man også få opplæring i hvordan arbeidsboken kan benyttes og tilpasses.

METODEBOKEN ER DELT INN I FIRE DELER:

Del 1: Hvordan starte et psykoedukativt familiesamarbeid (PDF)

Del 2: Manual for gjenno​mføring av familiefokusert behandling ved alvorlig psykisk lidelse​ (PDF)

Del 3: Manual for gjennomføring av psykoedukative flerfamiliegrupper (PDF)

Del 4: Arbeidsark fo​r gjennomføring av psykoedukativt familiesamarbeid  (PDF)

ARBEIDSARK: ENKELTFILER TIL NEDLASTNING

Arbeidsark 1:    Hva vi skal gjøre og hva vi kan forvente
Arbeidsark 2A:  Symptomer på mani
Arbeidsark 2B:  Depresive symptomer
Arbeidsark 2C:  Positive symptomer
Arbeidsark 2D:  Negative symptomer
Arbeidsark 2E:  Angst symptomer
Arbeidsark 2F:  Kognitive symptomer
Arbeidsark 3:    Hvordan jeg føler meg
Arbeidsark 4:    Faktorer som påvirker psykisk helse
Arbeidsark 5:    Beskyttende faktorer og risikofaktorer
Arbeidsark 6:    Kilder til stress
Arbeidsark 6A:  Kartlegge stress
Arbeidsark 6B:  Hvordan merker man stress
Arbeidsark 7A:  Stresstermometer
Arbeidsark 7B:  Stressmestringstermometer
Arbeidsark 8A:  Liste over mestringsstrategier
Arbeidsark 8B:  Medisiner
Arbeidsark 9:    Gode søvnvaner
Arbeidsark 10:  Hvordan kan familien være til hjelp
Arbeidsark 11:  Mestringsplan
Arbeidsark 12:  De 5 grunnleggende kommunikasjonsferdighetene
Arbeidsark 13:  Uttrykke positive følelser
Arbeidsark 14:  En person som gjorde deg glad
Arbeidsark 15:  Aktiv lytting 
Arbeidsark 16:  Kartlegge kommunikasjonsferdigheter
Arbeidsark 17:  Fremme et positivt ønske om endring
Arbeidsark 18:  Tydelig kommunikasjon
Arbeidsark 19:  Uttrykke negative følelser om en bestemt oppførsel
Arbeidsark 20:  Uttrykke negative følelser ved en spesiell oppførsel
Arbeidsark 21:  Problemløsning
Arbeidsark 21 tillegg: Tidslinje for problemløsningsmøte
Arbeidsark 21A: Manual for problemløsningsmøte 45 minutter
Arbeidsark 21B: Manual for problemløsningsmøte 60 minutter
Arbeidsark 22:  Arbeidsark for problemløsning
Arbeidsark 22: (Tillegg) Tidslinje for problemløsningsmøte
Arbeidsark 23:  Psykoedukativt familiesamarbeid - PEF
Arbeidsark 24:  Sjekkliste / møtestruktur
Arbeidsark 25:  Kommunikasjonsregler
Arbeidsark 26:  Sorteringsfilter
Arbeidsark 27:  Sjekkliste for alliansesamtaler med familien
Arbeidsark 28:  Sjekkliste for alliansesamtaler med pasient
Arbeidsark 29:  The Family Questionnaire
Arbeidsark 30:  The Family Questionnaire - Skåringsnøkkel
Arbeidsark 31:  Personens oppfatning av familiemedlemmers syn på seg
Arbeidsark 32:  Genogram
Arbeidsark 33:  Veiledning til utfylling av genogram
Arbeidsark 34:  Varselsignaler
Arbeidsark 35:  Sjekkliste kartlegging av mål for behandlingen
Arbeidsark 36:  Krise / mestringsplaner
Arbeidsark 37:  Evaluering - psykoedukativ familiegruppe
Arbeidsark 38:  Positiv reformulering av kritikk og tilhørende kunnskap og generalisering

Suppelerende arbeidsark:

Arbeidsark A:    Hvordan kan skolen være til hjelp
Arbeidsark B:    Arbeidsark for søsken
Arbeidsark C1:  Stress- sårbarhetsmodellen
Arbeidsark C2:  Stress - sårbarhetsmodell
Arbeidsark C3:  Sårbarhet - stressmodell
Arbeidsark D:   Sårbarhet for psykose- og bipolar lidelse
Arbeidsark E:   Positive aktiviteter
Arbeidsark F:   Familiens rolle for å forhindre tilbakefall

Metodeboken er utarbeidet av Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid.

Spørsmål om publikasjonen kan rettes til Arbeidsgruppen for nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid.

Ansvarlig redaktør for denne publikasjonen er ved TIPS Sør-Øst, Regional
kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo universitetssykehus.

Revidert utgave november 2020

Fant du det du lette etter?